Doelstellingen

Vrij Links realiseert verandering door progressieve en vrijzinnige waarden stevig uit te dragen. Zodat mensen zich hierin kunnen herkennen, hierbij kunnen aanhaken en hun eigen omgeving kunnen helpen aanscherpen en verstevigen.

Centraal hierin staan een vrij en onbelemmerd debat, een solidaire en seculiere samenleving en een herwaardering van individuele vrijheid. Vrij Links beoogt hiermee bij te dragen aan een open, pluriforme, democratische samenleving waarin de vrijheid en gelijkwaardigheid van ieder individu gewaarborgd is.

Vrij Links zet zich in voor een samenleving waarin:

  • kansengelijkheid en bestaanszekerheid voor iedereen de norm is;
  • iedereen vrij is om elke religie en levensovertuiging aan te hangen en te verlaten;
  • artistieke, journalistieke en academische vrijheid en diversiteit gewaarborgd zijn;
  • kinderen met allerlei achtergronden en levensovertuigingen bij elkaar in de klas zitten;
  • feiten en argumenten leidend zijn in debat en besluitvorming;
  • mensen worden beschermd tegen discriminatie en geweld, niet tegen religiekritiek, satire of kunst;
  • je vrij bent om te laten zien van wie je houdt of op wie je valt.

Vrij Links heeft verschillende manieren om haar missie te realiseren: via politieke en maatschappelijke beïnvloeding, via media-aandacht en publiek debat en door het verbinden van een groeiend netwerk. Belangrijk hierin is ons eigen platform met vele honderden originele artikelen, interviews en column. Daarnaast initiëren we bijeenkomsten, debatten en projecten in verschillende domeinen van de samenleving – maatschappelijk, cultureel, academisch, politiek en anderszins.

Wij doen dit als brede, onafhankelijke maatschappelijke beweging die mensen met allerlei achtergronden verenigt en inspireert. We bieden steun aan diegenen die onze waarden en ideeën verder brengen en we gaan de strijd aan met dogma’s en orthodoxie. Vrij Links is een door waarden gedreven organisatie en niet gelieerd aan een politieke of commerciële partij.

Leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.