Doelstellingen

Stichting Vrij Links heeft ten doel het debat over progressieve, vrijzinnige waarden, in en buiten Nederland, te faciliteren en te stimuleren omdat deze ondervertegenwoordigd zijn in het maatschappelijke en politieke domein, opdat mensen zich hierin kunnen herkennen, hierbij kunnen aanhaken en de politiek kunnen helpen aanscherpen en verstevigen.

Centraal hierin staan een vrij en onbelemmerd debat, secularisme en een herwaardering van individuele vrijheid. Vrij Links beoogt hiermee bij te dragen aan een open, pluriforme, democratische samenleving waarin de vrijheid en gelijkwaardigheid van ieder individu gewaarborgd is.

Vrij Links richt zich op politieke partijen, opiniemakers, academici en het algemene publiek die zich traditioneel vooral, maar niet uitsluitend, aan de linkerkant van het politieke spectrum bevinden. De Stichting is niet gelieerd aan een politieke partij.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.