Schrijver en Trouw-columnist Jamal Ouariachi heeft de eerste Vrij Links Vrijmoedigheidsprijs in ontvangst genomen. De prijs werd vanmiddag uitgereikt tijdens ons vijfjarige jubileumevent in een uitverkocht Theater De Roode Bioscoop in Amsterdam. Het publiek nomineerde de afgelopen weken tientallen vrijzinnige individuen die zich hard hebben gemaakt voor de thema’s van Vrij Links. Artiest en filmmaker Johannes Hogebrink ontwierp het beeld.

‘Ouariachi is consistent kritisch op een groot deel van links. Maar hij doet dit zonder links als zodanig de rug toe te keren of een conservatieve knieval te maken,’ lichtte de jury toe. ‘Zijn laatste roman Herfstdraad stelt bijvoorbeeld identiteitspolitiek aan zowel linker- als rechterzijde van het politieke spectrum aan de kaak, maar Ouariachi weet daarin vooral de complexiteit van het individu en de relaties die we met anderen aangaan uit te lichten. De jury waardeert hoe hij in zijn columns én boeken ageert tegen beklemming vanuit welke hoek dan ook.’

In zijn dankwoord ging Ouariachi in op de vraag of het schrijven van romans en columns een lastige combinatie is. Hij ziet het niet per se als strikt gescheiden genres. ‘Als je het mij vraagt gaat al mijn werk over de eeuwige wrijving tussen de vrijheden van het individu en de onontkoombare inperkingen van de vrijheid wanneer je als soort nu eenmaal samen moet leven om te óverleven. Ik ben enorm blij dat mijn voortdurende onderzoek naar die wrijving mij de Vrijmoedigheidsprijs heeft opgeleverd. De prijs beschouw ik vooral als een opdracht: om te blijven onderzoeken en daar verslag van uit te brengen.’

Het jubileumevent stond in het teken van (on)vrijheid in de kunst, met bijdragen van Stine Jensen, dominee Gremdaat en een door Bahram Sadeghi geleid panelgesprek tussen Rudeboy, Harma Heikens en Jamal Ouariachi. Joris Roelofs verzorgde een muzikaal intermezzo. De komende dagen publiceren we impressies van het festival, dus houd onze website en socials in de gaten!

Foto: Vera Duivenvoorden

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.