Vrij Links: onafhankelijk, onderzoekend en onvoorspelbaar

Vrij Links wil met vrij-links.nl een platform creëren waar een vrij debat over seculiere, progressieve en vrijzinnige waarden en ideeën de ruimte krijgt. Door onderwerpen te agenderen, te analyseren en erover te opiniëren, wil Vrij Links een nieuwe impuls geven aan het maatschappelijk debat en taboes doorbreken over vrijheid van meningsuiting, een neutrale staat, secularisme, individuele vrijheid en andere onderwerpen. Hierbij richt Vrij Links zich op politieke partijen, opiniemakers, academici en het algemene publiek dat zich niet meer herkent in de linkse waarden zoals die binnen het maatschappelijke en politieke domein worden vormgegeven.

Een niet-vastomlijnde kern van vrijwilligers zet zich in om vorm te geven aan de inhoud van vrij-links.nl, waarbij nadrukkelijk veel ruimte wordt gemaakt voor bijdragen van buitenaf.

Onafhankelijk

Vrij Links is niet gelieerd aan een politieke partij. Het Vrij Links-manifest is slechts een richtinggevend raamwerk voor het platform; de vrijwilligers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van vrij-links.nl, variëren in hun politieke voorkeuren en verschillen dan ook van mening over diverse onderwerpen.

Vrij Links is als organisatie terughoudend bij het innemen van standpunten en biedt vooral ruimte aan individuen om hun eigen opvattingen uit te dragen, zodat daarover onderling en met de buitenwereld het debat gevoerd kan worden. Betrokkenen bij vrij-links.nl hebben dan ook de volledige vrijheid om hun eigen meningen naar buiten te brengen en zijn niet gehouden aan een gezamenlijk standpunt, noch is een standpunt van Vrij Links als organisatie af te leiden uit meningen van individuele betrokkenen.

Onderzoekend

Het platform vrij-links.nl zal regelmatig gebruikt worden om termen of onderwerpen in het maatschappelijke debat verder uit te diepen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een uiteenzetting over het verschil tussen een ‘godsdienst’ en een ‘levensovertuiging’, een analyse van opvattingen van vrijheid van meningsuiting, aandacht voor vrijdenkers in de Westerse en niet-Westerse geschiedenis en allerlei andere onderwerpen die volgens Vrij Links aandacht verdienen om goed geïnformeerd linkse, progressieve politiek in Nederland vorm te geven.

Onvoorspelbaar

Vrij Links wil met vrij-links.nl een platform bieden aan stemmen, opvattingen en onderwerpen die doorgaans niet passen binnen de bestaande kaders van het maatschappelijke debat. Vrij Links laat zich hierbij beperkt leiden door de actualiteit en streeft ernaar zelf onderwerpen te agenderen. Denk bijvoorbeeld aan seculiere perspectieven van mensen met een niet-Westerse achtergrond, inzichten van onderbelichte opiniemakers uit binnen- en buitenland, of weinig gehoorde argumenten en invalshoeken. Deze bijdragen krijgen vorm met persoonlijke verhalen, brede analyses, opiniestukken, interviews en andere genres. De tone-of-voice is afhankelijk van schrijver en onderwerp; zowel analytische, humoristische, persoonlijke en andere verhalen kunnen een plaats krijgen op vrij-links.nl.