Vrij Links zoekt redacteurs en vertalers

Vrijwillige functies, doorlopende vacature

Vrij Links is een opinie- en discussieplatform dat als doel heeft het debat over progressieve, vrijzinnige waarden te faciliteren. Op ons online platform publiceerden we inmiddels meer dan 300 artikelen, opiniestukken en interviews, geschreven door een vaste redactie en vele gastauteurs. Vrij Links nam daarnaast deel aan enkele tientallen debatten door het hele land, organiseert eigen events en vindt weerklank bij politieke partijen, maatschappelijke organisaties en in de culturele sector, op lokaal en landelijk niveau.

Door onderwerpen te agenderen, te analyseren en erover te opiniëren, wil Vrij Links een nieuwe impuls geven aan het maatschappelijk debat over vrijheid van meningsuiting, secularisme, individuele vrijheid en andere onderwerpen. Hierbij richt Vrij Links zich op politieke partijen, opiniemakers en het algemene publiek dat graag zou zien dat deze linkse waarden binnen het maatschappelijke en politieke domein weer veel sterker worden vormgegeven.

Een team van vrijwilligers zet zich in om vorm en inhoud te geven aan vrij-links.nl, waarbij veel ruimte wordt gemaakt voor bijdragen van buitenaf. Het platform sorteert voor op internationale samenwerking en verdere professionalisering.

Met een actief bestuur en alle vrijwilligers werken we hard om de doelstellingen van de stichting vorm te geven en te verwezenlijken. Vrij Links groeit – en hierbij kunnen we nog wel wat extra hulp gebruiken.  Om op toekomstige ontwikkelingen te kunnen inspelen zijn wij op zoek naar redacteurs en vertalers voor ons online platform. Het betreft een vacature voor vrijwillige functies.

Wat ga je doen?

Als redacteur kun je de inhoudelijke koers van het platform mede bepalen en de thema’s en boodschap van Vrij Links uitdragen voor een breed publiek. Werkzaamheden kunnen bestaan uit het schrijven van eigen artikelen, interviews, het redigeren van ingezonden stukken en het begeleiden van minder ervaren auteurs om hun boodschap zo goed mogelijk over te brengen. Daarnaast zijn we op zoek naar vertalers, primair Nederlands-Engels/Engels-Nederlands, om artikelen van internationale partner-sites vertaald te kunnen publiceren op Vrij Links en vice versa. 

Tijdsinvestering: in overleg.

Interesse om onze redactie te komen versterken? Neem dan contact op via bestuur@vrij-links.nl. Graag ontvangen we je motivatie en cv. Ook met vragen kun je je richten tot dit mailadres.