Doneer aan Vrij Links en investeer in vrijheid en kansengelijkheid

In een paar jaar tijd is Vrij Links uitgegroeid tot een krachtige en genuanceerde naam in het publieke debat. Onze publicaties en activiteiten brengen verandering teweeg. Waar vrijheden onder druk staan geeft Vrij Links een platform, steun en vocabulaire. Met jouw steun kunnen wij een stevige vuist maken tegen onrecht en onvrijheid en het vrijzinnige, seculiere geluid verankeren in de samenleving

Vrij Links is een onafhankelijke beweging zonder winstoogmerk en heeft een ANBI-Status. Giften aan Stichting Vrij Links zijn fiscaal aftrekbaar. Bij een periodieke gift krijg je zelfs tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de belastingdienst. Eenmalig of maandelijks doneren kan eenvoudig en snel met het onderstaande formulier.

Doneer je liever rechtstreeks per bank, dan kan dat via IBAN NL37.TRIO.0379.3304.82 ten name van Stichting Vrij Links te Beerta.
Totaal

Totaal


Met een periodieke gift schenk je gedurende vijf jaar of meer een vast bedrag per jaar aan stichting Vrij Links. In ruil hiervoor kan je de gift volledig aftrekken van je inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting.

Om in aanmerking te komen voor dit belastingvoordeel dient een standaardovereenkomst periodieke schenking te worden afgesloten. Hierin wordt onder andere het totaalbedrag per jaar, de termijnen waarin je deze betaalt en de totale duur van de periodieke schenking vastgelegd.

Door dit online formulier in te vullen kunnen wij een vooraf ingevulde overeenkomst in PDF formaat opsturen, die alleen nog maar ondertekend hoeft te worden. Pas wanneer deze overeenkomst volledig ondertekend naar ons retour is gestuurd, start de periodieke gift in de afgesproken termijnen.

Vraag hier een overeenkomst periodieke gift aan Vrij Links aan

Meest recente berichten