In een paar jaar tijd is Vrij Links uitgegroeid tot een krachtige en genuanceerde naam in het publieke debat. Onze publicaties en activiteiten brengen verandering teweeg. Waar vrijheden onder druk staan geeft Vrij Links een platform, steun en vocabulaire. Met jouw steun kunnen wij een stevige vuist maken tegen onrecht en onvrijheid en het vrijzinnige, seculiere geluid verankeren in de samenleving.

Vrij Links is een onafhankelijke beweging zonder winstoogmerk en heeft een ANBI-Status. Giften aan Stichting Vrij Links zijn fiscaal aftrekbaar. Eenmalig of maandelijks doneren kan eenvoudig en snel met het onderstaande formulier.

Doneer je liever rechtstreeks per bank, dan kan dat via IBAN NL37.TRIO.0379.3304.82 ten name van Stichting Vrij Links te Beerta.

Direct doneren
Totaal


TotaalMet een periodieke gift schenk je gedurende vijf jaar of meer een vast bedrag per jaar aan stichting Vrij Links. In ruil hiervoor kan je de gift volledig aftrekken van je inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting.

Om in aanmerking te komen voor dit belastingvoordeel dient een standaardovereenkomst periodieke schenking te worden afgesloten. Hierin wordt onder andere het totaalbedrag per jaar, de termijnen waarin je deze betaalt en de totale duur van de periodieke schenking vastgelegd.

Door dit online formulier in te vullen kunnen wij een vooraf ingevulde overeenkomst in PDF formaat opsturen, die alleen nog maar ondertekend hoeft te worden. Pas wanneer deze overeenkomst volledig ondertekend naar ons retour is gestuurd, start de periodieke gift in de afgesproken termijnen.

Vraag hier een overeenkomst periodieke gift aan Vrij Links aan

Je kunt ook gebruik maken van de standaardformulieren van de Belastingdienst (PDF) en deze ingevuld en ondertekend opsturen naar bestuur@vrij-links.nl.

Vrij Links zet zich in voor een samenleving waarin:

  • kansengelijkheid en bestaanszekerheid voor iedereen de norm is;
  • iedereen vrij is om elke religie en levensovertuiging aan te hangen en te verlaten;
  • artistieke, journalistieke en academische vrijheid en diversiteit gewaarborgd zijn;
  • kinderen met allerlei achtergronden en levensovertuigingen bij elkaar in de klas zitten;
  • feiten en argumenten leidend zijn in debat en besluitvorming;
  • mensen worden beschermd tegen discriminatie en geweld, niet tegen religiekritiek, satire of kunst;
  • je vrij bent om te laten zien van wie je houdt of op wie je valt.

Belastingvoordeel bij een periodieke gift

Vrij Links heeft een ANBI-status. Door je donatie aan Vrij Links vast te leggen als een periodieke gift profiteer je maximaal van belastingvoordeel.

In het gunstigste geval kan je je donatie aan Vrij Links meer dan verdubbelen zonder per saldo ook maar een euro meer te betalen:

Rekenvoorbeeld
Reguliere donatie
Donatie120,-
Belastingteruggave0,-
Je betaalt120,-
 

 

Periodieke gift
Donatie250,-
Belastingteruggave130,-
Je betaalt120,-

Het maakt niet uit of je deze donatie in een keer, per maand of kwartaal betaalt.

Doneer ook slim en bereken hier jouw voordeel.

Steun Vrij Links met een periodieke gift

Op deze twee pagina’s hebben we uiteengezet waar Vrij Links zich hard voor maakt, waar onze activiteiten en publicaties concreet toe leiden en hoe jij daar op een eenvoudige manier aan kunt bijdragen.

Donatieoproep Vrij Links