Vacatures

Vrijwillige functies, doorlopende vacatures

Stichting Vrij Links heeft als doel het debat over progressieve, vrijzinnige waarden te faciliteren. Centraal hierin staan een vrij en onbelemmerd debat, secularisme en een herwaardering van individuele vrijheid. Vrij Links agendeert thema’s die het individu de mogelijkheid bieden zich te emanciperen en te verheffen.

Op ons online platform publiceren we wekelijks meerdere artikelen, opiniestukken en interviews, geschreven door een vaste redactie en meer dan 150 gastauteurs. Vrij Links neemt daarnaast deel aan debatten door het hele land, organiseert online en offline eigen events en vindt weerklank bij politieke partijen, maatschappelijke organisaties en in de culturele sector, op lokaal en landelijk en internationaal niveau.

We hebben een leuk team, woonachtig in alle hoeken van het land, met een breed politiek-maatschappelijk en cultureel netwerk.


Vacature: bestuurslid (secretaris)

Wil jij bijdragen aan een vrije samenleving en de gelijkwaardigheid van elk individu? Wij zijn op zoek naar een initiatiefrijke secretaris die samen met een actief bestuur werkt aan de koers en ontwikkeling van Vrij Links.

Functieomschrijving

Als secretaris ben je medeverantwoordelijk voor de strategische koers van Vrij Links, de continuïteit van de organisatie en de uitvoering van het beleidsplan. Het bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van de vrijwilligers en freelancers en legt verantwoording af aan financiers en subsidienten.

De portefeuille van de secretaris omvat het invullen en bewaken van de agenda, reglementen en procedures, verslaglegging van de bestuursvergaderingen en contacten met externe partijen. Bovenal is de secretaris van Vrij Links onderdeel van een actief, ambitieus bestuur dat projecten initieert, mensen en partijen verbindt en de impact van Vrij Links wil helpt vergroten.

Kandidaten hebben een progressieve, vrijzinnige signatuur, hebben strategische en organisatorische kwaliteiten, zijn communicatief vaardig, activerend en motiverend en kunnen goed hoofd- van bijzaken onderscheiden. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een professioneel domein aanvullend op die van de overige bestuursleden (kunst & cultuur/ informatietechnologie).

Ingangsdatum functie

In overleg

Tijdsinvestering

Circa 6-8 uur per week.

Bezoldiging

Het betreft een vrijwillige functie. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Solliciteren

Heb je nog aanvullende vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met bestuur@vrij-links.nl. Bij interesse ontvangen we graag een motivatiebrief en CV.


Vacature:  social media manager

We zijn op zoek naar een vrijwillige, proactief communicatietalent. Als social media manager kun je bijdragen aan de online en offline marketing en daarmee aan de groei en impact van Vrij Links.

Werkzaamheden kunnen bestaan uit het meedenken over de social media en marketingstrategie van het platform,  het voorbereiden, plannen en uitvoeren van marketing campagnes omtrent projecten en activiteiten van Vrij Links en in samenwerking met het bestuur en de redactie, het optimaliseren van de interne en externe communicatie van Vrij Links.

Benodigde vaardigheden:

  • Affiniteit met social media (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn)
  • Marketing
  • Communicatie
  • Coördineren en samenwerken

De tijdsinvestering is naar schatting 2-4 uur per week (we werken veelal online).

Interesse om ons team te komen versterken? Neem dan contact op via bestuur@vrij-links.nl. Graag ontvangen we je motivatie en cv. Ook met vragen kun je je richten tot dit mailadres.


Vacature: projectmedewerker

We zijn op zoek naar een vrijwillige, initiatiefrijke en communicatieve doener die de handen uit de mouwen wil steken om te helpen bij de organisatie van de activiteiten en projecten van Vrij Links.

Als projectmedewerker kun je bijdragen aan de uitbouw van de online en offline activiteiten van Vrij Links en daarmee aan de groei en impact van de organisatie. We zijn op zoek naar een doener die projectideeën kan omzetten naar werkbare processen en concrete acties.

Werkzaamheden kunnen bestaan uit hulp bij de organisatie van evenementen en het bieden van operationele ondersteuning aan projecten (bijvoorbeeld een zaaltje huren, praktische ondersteuning bij interviews, uitnodigingen versturen, catering regelen).

De tijdsinvestering is naar schatting 2-4 uur per week (we werken veelal online).


Vacature: redacteur

We zijn op zoek naar een vrijwillige, initiatiefrijke en taalvaardige redacteur die graag bij wil dragen aan de ontwikkeling van het online platform van Vrij Links.

Werkzaamheden bestaan uit het redigeren van ingezonden stukken, het begeleiden van (minder) ervaren auteurs om hun boodschap zo goed mogelijk over te brengen en kunnen daarnaast ook bestaan uit het schrijven van eigen artikelen.

Benodigde vaardigheden:

  • Communicatief
  • Taalkundig
  • Coördineren en samenwerken

De tijdsinvestering is in overleg, naar schatting 2-4 uur per week (we werken veelal online).

Interesse om ons team te komen versterken? Neem dan contact op via bestuur@vrij-links.nl. Graag ontvangen we je motivatie en cv. Ook met vragen kun je je richten tot dit mailadres.


Vacature: vertalers Engels-Nederlands/Nederlands Engels

We zijn op zoek naar vertalers, primair Nederlands-Engels/Engels-Nederlands, om artikelen van internationale partner-sites vertaald te kunnen publiceren op Vrij Links en vice versa.

Tijdsinvestering: in overleg.

Interesse om ons team te komen versterken? Neem dan contact op via bestuur@vrij-links.nl. Graag ontvangen we je motivatie en cv. Ook met vragen kun je je richten tot dit mailadres.