Ook de afgelopen dagen is er weer veelvuldig over Vrij Links geschreven en gesproken. Daarom zetten we aan het eind van de week nog even de meest interessante artikelen, interviews en meningen voor je op een rij.

Keklik Yücel, een van de auteurs van het Vrij Links-manifest, wordt bijna een uur lang geïnterviewd in het radioprogramma Groot Onderhoud. Over Vrij Links, maar ook over haar jeugd in Deventer – wat betekent dat Irene Cara’s ‘Fame’ ook nog even voorbij komt.

Het is niet het enige interview met Keklik: ook de Stentor publiceerde afgelopen week een paginagroot artikel met uitgebreid aandacht voor Kekliks ideeën en de reacties op het manifest.

De podcasters van Studio Tegengif vragen zich ondertussen af: ‘Vrij Links roept heftige reacties op. Terecht of niet?’ De heren komen er nog niet helemaal uit en zijn het niet met elkaar eens. Een interessant en open gesprek dat, zoals ze zelf ook constateren, helemaal in lijn is met de oproep van het manifest tot een vrij en open debat.

Dat er heftige reacties zijn, lijkt trouwens niet iedereen mee te krijgen. ‘Ik leef blijkbaar in een gans andere wereld’, reageert PvdA-coryfee Erik Jurgens in de Volkskrant. Hoewel Jurgens jarenlang voor de PPR en later de PvdA in de Tweede en de Eerste Kamer heeft gezeten, heeft hij in zijn linkse omgeving de ‘vuilspuiterij’ tegen Vrij Links niet gehoord. ‘Toegegeven, aan Twitter en Facebook doe ik niet.’ Hij vindt dat ‘een andere, een beetje obscure wereld. Het lijkt mede beheerst door onderbuikgevoelens. En door argumenten die op de persoon zijn gericht, en niet op de boodschap. Dat ligt mij niet.’

Brievenschrijver Leo van Bergen merkt ook een verschil op: ‘Vreemd. In mijn toch behoorlijk uitgebreide (groen-)linkse vrienden- en kennissenkring ken ik niemand die moeite heeft met de ideeën van Vrij Links’. Ook Van Bergen denkt dat sociale media daar iets mee te maken hebben: ‘Zou het niet zo kunnen zijn dat, net zoals bij ‘rechts’, er ook bij ‘links’ een luidruchtig, constant op hoge toon twitterend, van het eigen gelijk overtuigd groepje rondloopt dat daardoor weliswaar spraakmakend is, maar in het geheel niet representatief?’

‘De tweedeling tussen links en rechts maakt de politieke tegenstellingen overzichtelijk, maar blijkt keer op keer te simpel’, schrijft Gerry van der List dan ook in Elsevier onder de titel ‘De vrij-linkse wijsheid van burgemeester Femke Halsema’. Van der List ziet een overeenkomst tussen Halsema’s breuk met het voorgenomen beleid van voorganger Van Aartsen om met salafisten te overleggen en de onderwerpen die Vrij Links aan de kaak stelt.

Voormalig salafist Dennis Honing ziet die overeenkomst ook. Hij plaatst Vrij Links samen met Halsema daarom in een ‘hele boeiende ontwikkeling’ van ‘neo-links’ en juicht dat van harte toe.

De meningen zijn, kortom, verdeeld. Is Vrij Links een boeiende ontwikkeling? ‘Gewoon’ links? Wordt er heftig op gereageerd, of gaat het om slechts een paar luide twitteraars? Zoals Erik Jurgens schrijft: ‘Eng, die twee gescheiden werelden.’

Over die gescheiden werelden gaan we het dus vast nog wel eens vaker hebben. Maar niet nu, want het is vrijdagmiddag, dus tijd om even te ontspannen met een drankje en een muziekje. Misschien wel van Irene Cara …

Fijn weekend!

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.