Mijn rant van het moment komt van Brendan O’Neill. Uit betrouwbare bron heb ik namelijk vernomen dat deze hoofdredacteur van spiked online in september naar Nederland komt.

O’Neill is een working class leftie with a difference: hij ziet de klassenstrijd niet alleen buiten, maar ook bínnen links. Een soort Peter Kwint on steroids, of Ewald Engelen met een honkbalpetje.

Wat je er ook van vindt – ik ben het zelf maar ten dele met hem eens over Brexit en sta lijnrecht tegenover zijn milieustandpunt – het is veel progressieven uit het hart gegrepen wat hij hier over de sneeuwvlokjes uitstort. Een kwartiertje van je tijd waard.

Eddy Terstall

https://www.youtube.com/watch?v=m0ez999xXBk

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.