Achter de schermen werken we met een klein clubje mensen hard om het Vrij Links-manifest, dat we 18 mei in de Volkskrant hebben gepubliceerd, verder vorm te geven. De eerste resultaten daarvan hebben jullie deze week kunnen zien, namelijk onze uitgebreide FAQ en een artikel over regressief links. Dit is slechts het topje van de ijsberg, maar daarover later meer. Nu eerst even wat must-reads voor het weekend. Of, nou ja, ‘must’… We zijn nog altijd Vrij Links, dus je móet niks, zeker niet in het weekend.

Daarom beginnen we even rustig aan en blikken we terug op wat artikelen over Vrij Links. Er is namelijk veel gezegd en geschreven over ons manifest. En dan vooral over zaken die we helemaal niet gezegd of geschreven hebben, of over mensen die helemaal niet eens meegeschreven hebben.

‘Doorgeschoten wantrouwen’, zo schrijft onze eigen Asis Aynan over het Vrij Links-debat, dat na publicatie van het manifest in De Balie plaatsvond. Want verschillen hij en ‘tegenstander’ Mounir Samuel nou echt zo veel van mening? ‘Ik was die dag begonnen in het nieuwe boek ‘God is groot’ van Samuel’, schrijft Asis. ‘Het boek staat bol van de individuele verhalen van pijn die door de groep is aangericht. En dat is exact waar het manifest voor waarschuwt.’ Helaas kwam de boodschap niet over: ‘De toon werd harder, scheller en de oren gingen dicht.’

‘Misschien is het een idee voor de verandering eens beginnen met luisteren’, schrijft Thijs Broer dan ook voor Vrij Nederland. Broer ziet wél waar onze zorgen vandaan komen: ‘Het verhaal van de seculiere stroming onder de gastarbeiders en hun kinderen, die in de maatschappelijke polarisatie steeds meer in de verdrukking raakte, is een bijna vergeten geschiedenis in het integratiedebat’, merkt hij terecht op.

Dat Broer in een kritisch terzijde een denkfoutje maakt en secularisme gelijkstelt aan atheïsme, dat vergeven we ‘m dan maar; hij is immers lang niet de enige. Voor de volledigheid: een ‘rode dominee’ die zegt ‘Religie stuwt, maar stuurt niet’, dat is een seculier – en die kan, zoals Willem Banning dat was, daarnaast prima christelijk zijn.

Gert Jan Geling, D66’er en onder meer zeer betrokken bij het lot van mensen die de islam verlaten, ziet ook de noodzaak van een Vrij Links. Zo schrijft hij op Joop.nl: ‘Wat is er mis met het herwaarderen van het secularisme, waarbinnen alle religies en levensbeschouwingen gelijk behandeld worden en de staat neutraal blijft? Wat is er op tegen op de mens in de eerste plaats als individu te zien, en het individu boven de groep te plaatsen? En waarom zou je tegen een vrij en open debat wat vrij is van het racisme van de lage verwachting, en waarbinnen ruimbaan wordt gegeven aan een vrije strijd van ideeën zijn?’

Inderdaad, tegen het racisme der lage verwachtingen. Of, zoals Jungle World kopt, ‘Gegen den Rassismus der geringen Erwartungen’, want ook bij onze Oosterburen is ons manifest opgevallen. In het Duitse artikel wordt treffender weergegeven waar het ons om gaat dan in veel Nederlandse publicaties. Misschien dat een vertaalslag maken, dwingt om ook écht te lezen?

Over vertalen gesproken: door DutchNews.nl is ons manifest in het Engels vertaald. Daar zijn we hartstikke blij mee, want de problemen spelen lang niet alleen in ons land – ook daar komen we later wel op terug. Je kunt overigens ook nog gewoon de Nederlandse versie lezen hoor.

Of aan de vrijdagmiddagborrel gaan. Want je móet van ons uiteindelijk niets. Zo zijn we dan ook wel weer, bij Vrij Links.

Fijn weekend!

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.