Kernwaarden

Vrij - onafhankelijk van de macht of wil van een ander

Wij voelen ons vrij om te zeggen wat we willen
en dat willen we voor iedereen.

Vrij is het meest gekaapte woord van de wereld. Voor ons is het essentieel dat er een goed en groot besef komt van wat vrij echt betekent. Voor het individu en voor de samenleving. En hoe dat er dan in de praktijk uitziet. Wij brengen het gesprek daarover op gang. En daarbij zetten we altijd de redelijkheid in. We houden vol omdat we weten dat het tijd en moeite kost om dat besef te kweken.

Uitgesproken - duidelijk, onmiskenbaar

Er is niets waarover we ons niet
durven uitspreken.

Wat lijkt het toch vaak moeilijk om duidelijk te zijn. En toch kiezen we daarvoor. Omdat we weten dat het werkt. Omdat het de discussie helder houdt. Omdat alleen een onbelemmerd debat de beste ideeën oplevert. Soms is het dan nodig om rebels te zijn. Taboes te doorbreken. Wij willen dat in de samenleving op de juiste manier keuzes gemaakt worden. Dus zijn wij uitgesproken.

Meerstemmig - individuen tezamen

Meerstemmig zijn betekent dat je een
krachtig geluid laat horen.

Wij geloven in de kracht van het individu om zijn eigen stem te laten horen. De ene keer solo, dan weer samen. Zoals muziek diepte krijgt door meerdere lagen en instrumenten, krijgt ons geluid diepgang doordat we de verschillen koesteren. Want hoe vrij is een samenleving als er geen enkele dissonant te horen is?

Seculier - niet tot een orde of congregatie behorend

Een seculiere samenleving is een voorwaarde
voor gelijkwaardigheid

Ieder mens moet zich vrij kunnen verbinden aan een geloof of overtuiging. Of zich veilig ervan kunnen losmaken. Dat kan alleen in een seculiere samenleving. Die samenleving voedt het kritisch denken van elk individu. En schept ruimte voor twijfel en onderzoek. Zo kunnen individu en samenleving zich ontwikkelen

Nieuwsgierig - verlangend te weten

Nieuwsgierigheid is een vereiste om los te komen
van dogma’s en vooroordelen

Oprechte vragen leiden tot vooruitgang en het vinden van de waarheid. Met nieuwsgierigheid doorbreek je het groepsdenken dat mensen reduceert tot oppervlakkige identiteiten. Daardoor ga je het individu weer zien en de overeenkomsten die ons verbinden. Dat is de basis voor gelijkwaardigheid en solidariteit.