Lorenzo Girardi

Lorenzo Girardi promoveerde in de filosofie aan de University of Limerick en de KU Leuven en is werkzaam als vertaler.
24 POSTS

-

0 REACTIES

Vijf Vragen

Sinds wanneer ben je actief binnen Vrij Links en waarmee ben je actief?
Eind 2018 werd mijn eerste stuk gepubliceerd en ongeveer een jaar later ben ik de redactie binnengerold. Naast het schrijven, redigeren en vertalen van stukken heb ik me met van alles en nog wat bezig gehouden, zoals de organisatie van e-salons en de Vrij Linkse Kieslijst.

Wat is een belangrijk onderwerp binnen Vrij Links voor jou?
Er zijn er veel, maar sociaal-economische gelijkheid is er een die steeds belangrijker wordt.

Waarom?
In Nederland was dit lang best goed geregeld, maar dit is hard achteruit gegaan. Een huis kunnen velen wel vergeten, tenzij je ouders zich een jubelton kunnen veroorloven. Vrijelijk studeren en onderweg een paar fouten maken kan niet zonder schulden. Goed onderwijs überhaupt kunnen sommigen wel vergeten tenzij ze bijles kunnen veroorloven. Wie het in Nederland al goed heeft kan eigenlijk alles van zijn of haar leven maken, maar dit is voor een steeds kleinere groep weggelegd. De vrijheid van levenspad waar Vrij Links voor staat, staat breder onder druk. Bestaanszekerheid en goed onderwijs zijn de basale middelen zonder welke deze vrijheid niet kan bestaan.

Wat betekent Vrij Links voor jou?
Vrij Links is voor mij vooral een plek waar het nog mogelijk is om met elkaar in discussie te gaan zonder dat je het per se met elkaar eens moet zijn. Waar elders zou een dialoog tussen voor en tegenstanders van de nieuwe transgenderwetgeving bijvoorbeeld op zo’n respectvolle manier plaats kunnen vinden?

Welk artikel wil je graag nog eens onder de aandacht brengen?
Het is geen traditioneel artikel, maar ik wil graag de inbreng van Josse de Voogd voor het rondetafelgesprek Racisme en Discriminatie van de Tweede Kamer noemen. Nuchter, genuanceerd en empathisch: Precies zoals ik Vrij Links graag zie.

Ik geef de beurt door aan …
Ander Opmeer

24 POSTS

-