Lorenzo Girardi

Lorenzo Girardi promoveerde in de filosofie aan de University of Limerick en de KU Leuven. Zijn proefschrift behandelt het idee van Europa in het licht van de crises van de 20ste eeuw.
20 POSTS

-

0 REACTIES

Vijf Vragen

Sinds wanneer ben je actief binnen Vrij Links en waarmee ben je actief?
Eind 2018 werd mijn eerste stuk gepubliceerd en ongeveer een jaar later ben ik de redactie binnengerold. Naast het schrijven, redigeren en vertalen van stukken heb ik me met van alles en nog wat bezig gehouden, zoals de organisatie van e-salons en de Vrij Linkse Kieslijst.

Wat is een belangrijk onderwerp binnen Vrij Links voor jou?
Er zijn er veel, maar sociaal-economische gelijkheid is er een die steeds belangrijker wordt.

Waarom?
In Nederland was dit lang best goed geregeld, maar dit is hard achteruit gegaan. Een huis kunnen velen wel vergeten, tenzij je ouders zich een jubelton kunnen veroorloven. Vrijelijk studeren en onderweg een paar fouten maken kan niet zonder schulden. Goed onderwijs überhaupt kunnen sommigen wel vergeten tenzij ze bijles kunnen veroorloven. Wie het in Nederland al goed heeft kan eigenlijk alles van zijn of haar leven maken, maar dit is voor een steeds kleinere groep weggelegd. De vrijheid van levenspad waar Vrij Links voor staat, staat breder onder druk. Bestaanszekerheid en goed onderwijs zijn de basale middelen zonder welke deze vrijheid niet kan bestaan.

Wat betekent Vrij Links voor jou?
Vrij Links is voor mij vooral een plek waar het nog mogelijk is om met elkaar in discussie te gaan zonder dat je het per se met elkaar eens moet zijn. Waar elders zou een dialoog tussen voor en tegenstanders van de nieuwe transgenderwetgeving bijvoorbeeld op zo’n respectvolle manier plaats kunnen vinden?

Welk artikel wil je graag nog eens onder de aandacht brengen?
Het is geen traditioneel artikel, maar ik wil graag de inbreng van Josse de Voogd voor het rondetafelgesprek Racisme en Discriminatie van de Tweede Kamer noemen. Nuchter, genuanceerd en empathisch: Precies zoals ik Vrij Links graag zie.

Ik geef de beurt door aan …
Ander Opmeer

20 POSTS

-

Gelijkheid bereik je niet met etnische registratie

Etnische registratie. Je zou denken dat we daar niet meer aan doen, maar het blijft een terugkerend idee. Het reduceert mensen tot een enkel...

Het dilemma van de intersectionele ‘ally’

Als er één waarde typisch links is, dan is het wel solidariteit. Dat geldt voor zowel klassiek links als voor het huidige intersectionele links....

Voorzichtig, maar zorgelijk: nationaal actieplan diversiteit in de wetenschap

Begin deze maand werd het nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek gepubliceerd. 'Diversiteit is een basisvoorwaarde voor...

Ik begrijp het wel, maar ik wíl niks met identiteitsdenken

Een paar jaar terug werkte ik aan een universiteit in de VS. Voordat ik mijn eerste loon kon krijgen, moest ik bij human resources...

‘Culturele vooringenomenheid’ bij de pabo-toets? Het ligt ingewikkelder

‘Pabo gaat ‘westerse vooringenomenheid’ in toelatingstoets onderzoeken,’ meldde Nu.nl. De toets zou mogelijk een oneerlijk obstakel vormen voor nieuwe pabostudenten met een niet-westerse achtergrond....

Een Vrijzinnig en Links Europa? 3 – Tragedie en solidariteit

In de vorige delen sprak ik me uit voor een linkse visie op Europa. Dit is niet alleen nodig om grensoverschrijdende problemen aan te...

Een linkse storm in Ierland of moet ‘de dag nog komen’?

Terwijl storm Ciara over Ierland trok, was er ook een politieke storm gaande. Sinds de burgeroorlog (1922-1923) is de Ierse politiek gedomineerd door de...

Een vrijzinnig en links Europa, 2 – voorbij de godsdienstoorlogen

In deel 1 van dit artikel bepleitte ik dat een visie op Europa ook voor links onontbeerlijk is. Door de problemen waar we mee...

Een vrijzinnig en links Europa? Progressieve visie is broodnodig

Het is de afgelopen decennia een van de meest prangende vragen gebleken en zal dit de komende decennia nog wel blijven: wat te doen...

‘Geen objectieve moraal, wel een maatschappelijke ruimte die cultuur overstijgt’

In een rechtsstaat is de macht van de meerderheid niet onbeperkt, schrijft Lorenzo Girardi. Wat in een dergelijke samenleving wordt toegestaan, is volgens hem...