Het Nederlands elftal is er niet in geslaagd om het land te verenigen. En dat gaat de volgende regering die in de maak is, ook niet lukken. Er is te veel gebeurd en gezegd om er weer een land van te maken. Dus dat gaat voorlopig niet lukken.

We zullen in de komende jaren en waarschijnlijk ook daarna als afzonderlijke eilandjes met en vooral naast elkaar leven in een relatief welvarend land. Relatief welvarend, relatief goed georganiseerd en relatief rechtvaardig. Nog steeds een van de beste landen om in te leven.

Mopperend langs elkaar heen sloffend en vol argwaan, maar wel in een van de beste landen voor het korte aardse bestaan. Als je hier wordt geboren, dan heb je enorme mazzel. Dan heb je het langste strootje getrokken uit een heel dik takkenbos. Of je nu wit of zwart bent, welke seksuele voorkeur je ook hebt, er is geen tijd en plek beter om op aarde te komen. Noem maar eens een tijd en plaats: van Mongolië in 1273 tot Guatemala in 1910. Er is geen plek en geen tijd waar je vrijer en veiliger zou zijn geweest. Wie je ook bent. Geen plaats en geen tijdstip was beter.

En natuurlijk heeft ook hier niet iedereen evenveel kansen. Ook hier zijn talent en vlijt niet de enige criteria voor succes. Als je in de grachtengordel woont en studeert aan een gerenommeerde universiteit, dan heb je natuurlijk meer kansen dan wanneer je ouders vakken vullen in Boxtel. Je netwerk telt ook zwaar in Nederland. Zoals in alle tijden en in alle landen.

Diertjes
Eerder was het de adel die de top van het netwerk was, in de Sovjet-Unie de vrienden en familie van het politbureau, alle tijden hadden hun elite. Die van nu heeft een wat andere vorm, maar het vormen van een nepotistisch netwerk in wat voor samenleving dan ook, zelfs de onze, is onvermijdelijk. We zijn allemaal maar diertjes en eigenbelang en zorgen voor je omgeving is deel van de natuur.

Dus dat niet iedereen dezelfde kansen heeft, is een natuurwet. Hoe meer netwerk jij of je ouders hebben, hoe welvarender je zult zijn. Altijd en overal. Op elke tijd en plaats. In verleden, heden en toekomst.

Gelukkig hebben wij nog wel instituten en wetten die de burgers meestal beschermen tegen de ergste vormen van machtsmisbruik en discriminatie. Maar ook dat gaat hier nog weleens mis. Zie de toeslagenaffaire. En altijd en overal zullen ministers weleens proberen om de pers te manipuleren en zullen ze daar soms ook in slagen. Zo ook dus in Nederland anno nu.

Oerwetten
In elke tijd en op elke plaats keken mensen weg wanneer ze zagen dat macht werd misbruikt. Alleen in andere tijden had het gevolgen voor de veiligheid wanneer je dat niet deed. Nu kijken de meesten weg omdat oproer tegen oerwetten weinig zin heeft. Niet omdat oproer ernstige gevolgen heeft. Na een demonstratie kom je in het Nederland van 2021 gewoon veilig thuis.

Nederland is een land dat je veilig kunt haten. In vrede en welvaart.

Deze column verscheen eerder bij de Telegraaf en is hier met toestemming van, en dank aan, de uitgever en Eddy Terstall gepubliceerd door Vrij Links

Foto: IzelPhotography / Depositphotos

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.