De beslissing van de rechter die een streep zette door de avondklok is een zegen voor dit land. Een zegen, omdat het aantoont dat we in Nederland in een rechtsstaat leven. De rechter heeft hier altijd het laatste woord, en wanneer de regering steken heeft laten vallen – zoals bij de juridische onderbouwing van de avondklok – wordt zij daarvoor afgestraft. We leven hier dus niet, zoals sommige critici van de corona-aanpak van het kabinet beweren, in een dictatuur. De rechterlijke macht doet haar werk, naar behoren, en daar mogen we erg blij mee zijn in dit land.

Ongetwijfeld zal het kabinet, net als het OMT dat haar adviseert, wat minder gelukkig zijn met deze uitspraak. Begrijpelijk, maar het betekent ook dat ze aan het werk moeten.  Aan het werk om met nieuwe, beter onderbouwde wetgeving te komen, mocht de huidige uitspraak in stand gehouden worden (op het moment van schrijven is hier nog geen duidelijkheid over). 

Voor ons gewone burgers zou er eigenlijk niet zo heel veel moeten veranderen. Voor mij zelf sowieso niet. In de avonden kwam ik toch al niet meer buiten. Ik connect online wel met de mensen om mij heen. Het is begrijpelijk dat sommigen deze uitspraak nu willen vieren, en graag vanavond weer naar buiten willen en anderen weer willen ontmoeten. 

Toch is dit allesbehalve verstandig. Het is niet verstandig omdat het RIVM aangeeft dat de avondklok helpt bij het tegengaan van de verspreiding van het virus. Het is onverstandig omdat de Britse variant nog steeds als een zwaard van Damocles boven onze samenleving hangt. Onverstandig omdat wanneer we weer massaal naar buiten gaan in de avond en elkaar thuis opzoeken de besmettingen weer hard op zullen lopen, net als de ziekenhuis- en IC-opnames. 

En daarom #ikblijfthuis. Premier Rutte deed al een oproep aan Nederlanders om vanavond gewoon thuis te blijven en niet naar buiten te gaan. Op sociale media gaat deze hashtag al rond en geven burgers her en der aan dat ze zich, ook al wordt er niet gehandhaafd, gewoon aan de avondklok houden. Ook zonder dat de regering ons hier met wetgeving toe dwingt en de politie dit met boetes handhaaft kunnen we als burgers gewoon onze verantwoordelijkheid nemen en ook vanavond en andere avonden thuisblijven. 

Want alleen door de komende maanden deze, en andere, inspanningen te leveren kunnen we voorkómen dat er veel meer slachtoffers vallen en dat we in een derde golf belanden met alle gevolgen van dien. We zijn er bijna. Met nog een paar maanden te gaan voordat het zomer is en de kwetsbaren in onze samenleving gevaccineerd zijn is de eindstreep in zicht. 

Laten we nu niet vlak voor de finish afhaken. Deze uitspraak is een zegen voor de rechtsstaat, maar het zou geen vrijbrief mogen zijn om een belangrijke maatregel nu niet meer na te leven. Ik blijf daarom gewoon thuis, en ik hoop vele Nederlanders met mij. Laten we #ikblijfthuis trending maken op sociale media, vanavond gewoon in ons warme huis blijven en het daar, al dan niet online, gezellig hebben. 

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.