Fidan Ekiz heeft haar debuut gemaakt als presentatrice van talkshow De Nieuwe Maan, waarvan een nieuwe reeks afleveringen afgelopen vrijdag is begonnen. Het thema, ‘Kunnen we wel samenleven?’, was geen unicum op de Nederlandse tv. Maar de manier waaróp was een weldadige verrassing.

Ekiz en haar redactie hadden de guts en de overtuigingskracht om zowel de luidkeelse ‘wij zijn hier wel in Nederland hoor’-roeper Jan Roos als de gesluierde ‘de niqaab is een vrije keuze van de vrije vrouw’-Karima Rahmani samen te brengen. Ook Trudy Coenen, lerares op een vmbo-school met leerlingen van meer dan 60 nationaliteiten, en Montasser AlDe’emeh, een Belgisch-Palestijnse onderzoeker en deradicaliseringsexpert, schoven aan.

Werd het vraagstuk van de multiculturele samenleving ter plaatse opgelost? Nee. Maar mijn hart werd blij van het feit dát mensen met zulke uiteenlopende opvattingen het er samen over hadden. Zoals Coenen zei over moeilijke issues in haar klassen: ‘We práten erover, en dat is de manier waardoor je tot een oplossing komt’. En AlDe’emeh benadrukte het essentiële belang dat kinderen zelf kritisch leren denken.

Een aanrader-aflevering voor vrijzinnige denkers, met speciale aandacht voor de afsluitende column van Nazmiye Oral.

 

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.