Iedere burger heeft in Nederland het recht om zijn mening te vormen en uiten – een groot goed, want een vrij en openhartig debat levert uiteindelijk de beste ideeën voor onze samenleving op. In een tijd van linkse en rechtse identiteitspolitiek, slachtofferdenken en cancelcultuur staat de vrijheid om onbeschroomd gedachten en ideeën uit te wisselen echter steeds meer onder druk.

Daarom lanceren Vrij Links, EW Podium en de Spinozagroep gezamenlijk een nieuwe serie: Een Pleidooi voor Vrijmoedigheid. Wij willen een lans breken voor tolerantie in politiek en samenleving. Een gebrek aan verdraagzaamheid voor andermans ideeën keert immers niet alleen als een boemerang terug in je eigen gezicht – een gezonde democratie is ook gebaat bij moedige politici en burgers.

Vandaag het derde deel deel in deze serie, door Remy Reuvekamp voor Vrij Links:

Gun elkaar het recht op stompzinnige ideeën

“Waar Geert Wilders met zijn laatste verkiezingsprogramma moslims de facto tot tweederangsburgers degradeert, kan Sigrid Kaag haar dedain voor een ander deel van het electoraat evenmin verbloemen. Ze zegt Nederland te willen ‘verbinden’, maar sluit PVV- en FvD-kiezers bij voorbaat uit. Geen wonder dat politicoloog Eelco Harteveld van de UvA vorig jaar tot de conclusie kwam dat de polarisatie in Nederland substantieel toeneemt.

Nu kan enige polarisatie in een gezonde democratie geen kwaad, maar de intolerantie tegenover mensen met een andere mening neemt inmiddels schrikbarende vormen aan. Als we de uit de Verenigde Staten overgewaaide cancelcultuur geen halt toeroepen, leven we straks in een net zo sterk gepolariseerde samenleving als de Amerikaanse.

Cancelcultuur en laffe universiteiten

En dat is geen prettig vooruitzicht. Vorig jaar werd het Capitool bestormd  ….” > lees het hele artikel hier of bij EW Podium


—————————

Vorige week verscheen deel 2, door criminoloog Bart Collar voor EW:


Woke streeft
naar radicale verandering via onze taal

Uit het artikel van Bart Collard bij EW Podium

“Er wordt een beroep gedaan op de deugdelijkheid van de mens in het algemeen en respect voor diversiteit in het bijzonder. Mensen hebben de neiging te willen deugen, althans om dat beeld van zichzelf te projecteren naar anderen. Wie eraan toegeeft om bepaalde woorden niet meer te gebruiken, gaat die woorden ook niet meer denken. Op die wijze probeert het wokisme de gedachten van mensen te beheersen.

Manipulatie van begrippen

Ten tweede wordt slim gebruik gemaakt van woorden die symboliseren waar woke voor staat. De term ‘woke’ betekent ‘wakker’. Wie niet woke is heeft de ogen gesloten en slaapt dus. Wakker zijn heeft een meer positieve intonatie dan slapen. Daarnaast is woke naar eigen zeggen antifascistisch, antiracistisch, inclusief, divers, anti-homofoob, anti-transfoob, antinazistisch. Wie is dat nou niet? Kennelijk zou iedereen …. ” >> meer lezen

Lees het hele artikel bij EW Podium

—————————

Twee weken geleden verscheen het eerste deel, door Tim Goudriaan van de Spinozagroep:

Vinkjesgeest waart rond in Nederland

Binnen de academie worden de tenen steeds langer, vrijdenken staat onder druk en de gedachtenpolitie waart rond. Op een dag na precies één jaar geleden schreef minister van OCW Robbert Dijkgraaf, destijds nog directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton, in NRC over de moderne hokjesgeest in de Verenigde Staten. Dijkgraaf werd soms wat mistroostig van het toenemende denken in termen van afkomst waarbij politici, kiezers, studenten, consumenten in een vakje of hokje worden geplaatst.

Deze obsessieve neiging tot (publieke) zelfidentificatie op basis van groepskenmerken, is ook in Nederland hard op weg de nieuwe norm te worden ….” meer lezen >>

Lees het hele artikel bij EW Podium of bij de Spinozagroep

De volgende afleveringen verschijnen wekelijks, in mei en juni, bij EW Podium

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.