Iedere burger heeft in Nederland het recht om zijn mening te vormen en uiten – een groot goed, want een vrij en openhartig debat levert uiteindelijk de beste ideeën voor onze samenleving op. In een tijd van linkse en rechtse identiteitspolitiek, slachtofferdenken en cancelcultuur staat de vrijheid om onbeschroomd gedachten en ideeën uit te wisselen echter steeds meer onder druk.

Daarom lanceren Vrij Links, EW Podium en de Spinozagroep gezamenlijk een nieuwe serie: Een pleidooi voor vrijmoedigheid. Wij willen een lans breken voor tolerantie in politiek en samenleving. Een gebrek aan verdraagzaamheid voor andermans ideeën keert immers niet alleen als een boemerang terug in je eigen gezicht – een gezonde democratie is ook gebaat bij moedige politici en burgers.

 


Deel 8 door Tim Goudriaan, oprichter van de Spinozagroep – 29 juni 2022

Europees gelijkheidsstreven bedreigt de vrijheid

Draconische maatregelen om vermeende discriminatie tegen te gaan en gelijkheid af te dwingen, hebben gevaarlijke gevolgen. Kijk maar naar de ‘diversiteitsbarometer’ op universiteiten, of naar de twee grote Europese databanken met persoonsgegevens die nu worden opgetuigd, schrijft Tim Goudriaan op EW Podium.


Deel 7 door Tim Goudriaan, oprichter van de Spinozagroep – 22 juni 2022

Niet cancelcultuur maar slachtofferschap is het probleem

Dat cancelcultuur onwenselijk en problematisch is, begint langzaam meer mensen te dagen. Maar wat is ‘cancellen’ nou eigenlijk? Waar hebben we het over wanneer we spreken over al die protesten, petities, eisen en aanvallen op sociale media met als doel de vermeende overtreder(s) het zwijgen op te leggen? Volgens Tim Goudriaan is cancelcultuur eigenlijk een normale of in ieder geval logische vorm van conflictoplossing. Hij noemt het echter een bijverschijnsel van een veel groter probleem: het cultiveren van slachtofferschap door Nederlandse universiteiten.

Lees verder bij EW Podium of bij de Spinozagroep.


Deel 6 door Allan van Hulst, data-analist bij het Tinbergen Instituut – 15 juni 2022

Juist op woke universiteiten onaanvaardbare arbeidsdruk

“De woke universiteit is inmiddels gemeengoed in het Nederlandse wetenschappelijke bestel. Er gaat geen dag voorbij waarop de academie niet haar sociale bewustzijn van de daken schreeuwt. Ook landelijke spelers – en subsidieverstrekkers – als KNAW en NWO doen een stevige duit in de zak. Aan het einde van de woke regenboog staat een flinke pot goud te wachten.

De grauwe realiteit van de wetenschappelijk onderzoeker aan de Nederlandse universiteit is echter volkomen anders. Stelselmatige intimidatie blijft binnen de universiteit aan de orde van de dag. Het accepteren van enorme werkdruk en psychische arbeidsbelasting lijkt noodzakelijk voor wie op wil klimmen in het wetenschappelijk systeem. Het is een beeld dat op gespannen voet staat met de woke boodschap van sociale gevoeligheid.”

Lees verder bij EW Podium.

 


 

Deel 5 door Marieke Hoogwout, eindredacteur Vrij Links – 8 juni 2022

De onderbuik hoort in de Kamer

“Mijn ideale samenleving kan ik op een bierviltje schetsen. Artikel 1 Grondwet is het prachtige fundament; voor iedereen zoals Eddy Terstall het zegt ‘de vrijheid van levensovertuiging, levenspad en liefdespad’. Daarbij sociaaleconomische eerlijkheid, kansengelijkheid en een beetje gezelligheid. En als ik het toch voor het zeggen heb, iedereen vegetariër en artikel 23 op de schop.

Maar bovenal geloof ik in de democratische rechtsstaat als beste vorm van landsbestuur die we tot op heden hebben uitgevonden. Niet perfect, niet af – wel de beste. De geschiedenis wemelt van de pogingen om idealen dwingend op te leggen, en nooit bracht dat de gehoopte hemel maar steeds de hel op aarde. Van de Spaanse Inquisitie toen tot de ayatollahs in Iran nu; van alle theocratische, fascistische, oligarchische en communistische dictaturen tot de erfelijke horrortyrannie in Noord-Korea: overal waar ideologieën verplicht worden leidt dat tot uitpuilende gevangenissen, martelkamers, executies en strafkampen. Idealer kunnen we het niet maken, helser wel.”

Lees het hele artikel hier of bij EW Podium.

 


 

Deel 4 door Matthijs Tieleman, historicus en amerikanist – 1 juni 2022

Amerikaanse lessen over de vrijheid van meningsuiting

“Het debat over de vrijheid van meningsuiting legt zorgwekkende sentimenten bloot. Linkse en rechtse Amerikanen claimen principieel vóór de vrijheid van meningsuiting te zijn. Maar tegelijkertijd juichen zowel progressieven als conservatieven steeds vaker het censureren van politieke tegenstanders toe.

Het groeiende Amerikaans illiberalisme heeft inmiddels een formidabele tegenstander. Een klassiek liberale coalitie is in de bres gesprongen voor ieders vrijheid van meningsuiting. Nederland, waar die vrijheid al beperkter was en censuur ook steeds acceptabeler wordt, kan veel leren van deze strijd.”

Lees het hele artikel bij EW Podium.

 


 

Deel 3 door Remy Reuvekamp, redacteur en bestuurslid Vrij Links – 25 mei 2022

Gun elkaar het recht op stompzinnige ideeën

“Waar Geert Wilders met zijn laatste verkiezingsprogramma moslims de facto tot tweederangsburgers degradeert, kan Sigrid Kaag haar dedain voor een ander deel van het electoraat evenmin verbloemen. Ze zegt Nederland te willen ‘verbinden’, maar sluit PVV- en FvD-kiezers bij voorbaat uit. Geen wonder dat politicoloog Eelco Harteveld van de UvA vorig jaar tot de conclusie kwam dat de polarisatie in Nederland substantieel toeneemt.

Nu kan enige polarisatie in een gezonde democratie geen kwaad, maar de intolerantie tegenover mensen met een andere mening neemt inmiddels schrikbarende vormen aan. Als we de uit de Verenigde Staten overgewaaide cancelcultuur geen halt toeroepen, leven we straks in een net zo sterk gepolariseerde samenleving als de Amerikaanse. En dat is geen prettig vooruitzicht. Vorig jaar werd het Capitool bestormd…”

Lees het hele artikel hier of bij EW Podium.

 


 

Deel 2 door Bart Collard, criminoloog – 18 mei 2022

Woke streeft naar radicale verandering via onze taal

Uit het artikel: “Er wordt een beroep gedaan op de deugdelijkheid van de mens in het algemeen en respect voor diversiteit in het bijzonder. Mensen hebben de neiging te willen deugen, althans om dat beeld van zichzelf te projecteren naar anderen. Wie eraan toegeeft om bepaalde woorden niet meer te gebruiken, gaat die woorden ook niet meer denken. Op die wijze probeert het wokisme de gedachten van mensen te beheersen.

Ten tweede wordt slim gebruik gemaakt van woorden die symboliseren waar woke voor staat. De term ‘woke’ betekent ‘wakker’. Wie niet woke is heeft de ogen gesloten en slaapt dus. Wakker zijn heeft een meer positieve intonatie dan slapen. Daarnaast is woke naar eigen zeggen antifascistisch, antiracistisch, inclusief, divers, anti-homofoob, anti-transfoob, antinazistisch. Wie is dat nou niet? Kennelijk zou iedereen…”

Lees het hele artikel bij EW Podium.

 


 

Deel 1 door Tim Goudriaan, oprichter van de Spinozagroep – 11 mei 2022

Vinkjesgeest waart rond in Nederland

Binnen de academie worden de tenen steeds langer, vrijdenken staat onder druk en de gedachtenpolitie waart rond. Op een dag na precies één jaar geleden schreef minister van OCW Robbert Dijkgraaf, destijds nog directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton, in NRC over de moderne hokjesgeest in de Verenigde Staten. Dijkgraaf werd soms wat mistroostig van het toenemende denken in termen van afkomst waarbij politici, kiezers, studenten, consumenten in een vakje of hokje worden geplaatst.

Deze obsessieve neiging tot (publieke) zelfidentificatie op basis van groepskenmerken, is ook in Nederland hard op weg de nieuwe norm te worden…”

Lees het hele artikel bij EW Podium of bij de Spinozagroep.

 


De volgende afleveringen verschijnen wekelijks in mei en juni.

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.