Belangenorganisatie Femmes for Freedom heeft onder aanvoering van oprichter Shirin Musa een mooie prestatie op haar naam staan: de organisatie heeft ervoor gezorgd dat ook het aanzetten tot vrouwenbesnijdenis in didactische context bestraft wordt. De rechter deed er vandaag uitspraak over. Hieronder bespreek ik de overwegingen van de rechtbank en waarom deze uitspraak erg belangrijk is om vrouwenbesnijdenis tegen te gaan.

In deze zaak ging het om een verdachte die tijdens een webcollege van de As-Soenah Moskee had gezegd dat de besnijdenis verplicht [is] voor de mannen en aanbevolen voor de vrouwen. Het is niet verplicht voor de vrouwen. De wijsheid hierachter is dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden wat zich op de voorhuid bevindt en bij de vrouw worden haar lusten minder

De rechter kwalificeerde dit als opruiing tot een strafbaar feit, waardoor de verdachte is bestraft met een taakstraf van 80 uur.

Impact

Als advocaat van de duivel zou men kunnen stellen dat ‘aanbevelen’ geen aanzetten is. Daar werd niet in meegegaan – het ging immers om een college voor geïnteresseerden in de islam, waardoor de aanbeveling daadwerkelijke besnijdenis tot gevolg kan hebben. Het college was makkelijk op de site te vinden, waardoor elke, dus ook makkelijk beïnvloedbare, ouder tot het opruiende materiaal toegang had. Daarnaast staat de verdachte bekend als een geleerde moslim, dus is zijn gezag groot, wat de impact nog aannemelijker maakt. Kortom, zo stelde de Rechtbank: de invloed van de woorden van verdachte mag niet onderschat worden.

Strafbaarheid

Op zichzelf is vrouwenbesnijdenis gelukkig al strafbaar. Dat is maar goed ook, omdat in de regel meisjes-/vrouwenbesnijdenis bij jonge kinderen gebeurt. Vanzelfsprekend zijn de kinderen niet zelf verantwoordelijk voor deze besnijdenis – ze worden gemutileerd, of ze nu willen of niet. Pas op latere leeftijd hebben zij het bewustzijn en de kennis gekweekt om er eventueel een keuze over te kunnen maken, maar dan is het kwaad allang geschied. Ze worden dus tegen hun wil in besneden – wat juridisch gelijk staat aan zware mishandeling. Het aanzetten tot een strafbaar feit is eveneens strafbaar, waardoor de docent een straf boven het hoofd hing.

Dit geldt overigens (nog?) niet voor jongensbesnijdenis, hoewel deze redenering ook daarvoor opgaat. Het is daarom niet vreemd om te pleiten voor een algeheel besnijdenisverbod, hoewel dat in deze zaak niet ter sprake kwam. Wellicht en hopelijk is hier ruimte voor in de toekomst.

Belang van de uitspraak

Als vrouwenbesnijdenis en het aanzetten daartoe al strafbaar zijn, waarom is deze uitspraak dan toch zo bijzonder? De reden daarvoor is als volgt: bij aanzetten tot een strafbaar feit wordt vooral gedacht aan onmiskenbaar gewelddadige opruiingen, de oproep om iemand een kopje kleiner te maken, bijvoorbeeld.

Met deze uitspraak is het helder: ook in didactische context moet een docent erg opletten dat er een duidelijke scheidslijn wordt getrokken tussen het onderwijzen van een religie en het aanzetten tot besnijdenis. Door besnijdenis aan te bevelen gaat het niet meer om objectief onderwijzen, maar om het aanzetten tot deze gruweldaad. De invloed die dat kan hebben op het leven van een kind is erg groot – ze is voor het leven getekend.

De rechtbank is van oordeel dat in dit geval het recht op vrijheid van godsdienst en meningsuiting niet kan opwegen tegen het recht van vrouwen op bescherming tegen geweld en discriminatie. De uitspraak is daarom strafbaar, mede dankzij Femmes for Freedom. Dat is maar goed ook – besnijdenis hoort niet in Nederland thuis.

Beeld: Cortés voor de campagne Red de Vagina waarmee Femmes for Freedom aandacht vraagt voor de fundamentele mensenrechten, waaronder ook seksuele rechten, van vrouwen en meisjes uit migrantengemeenschappen.

Lees hier een uitgebreid interview met Shirin Musa [09/2019]

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.