De vicieuze cirkel van Koerdisch leed

In mijn leven heb ik onder verschillende Iraakse machthebbers meerdere massamigraties ervaren, chemische aanvallen ontvlucht, operaties van Anfal meegemaakt en bombardementen ondergaan. In Turkije...

De politieke partijen die om meer democratie schreeuwen, laten het zelf...

Er is in de Nederlandse samenleving een steeds luidere roep om meer inspraak. Democratische vernieuwing is een speerpunt geworden bij antisysteempartijen als de PVV,...

Wij kunnen hen die ons voorgingen ontstijgen

Deze lezing werd door Hizir Cengiz uitgesproken bij de opening van de tentoonstelling Foute Boeken? in het Huis van het Boek. Vogels ruien: zij verruilen...

Imazighen en de eeuwige strijd voor vrijheid

‘Liever een land zonder inwoners dan een land in opstand.’ Dat waren aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog de onheilspellende woorden richting de...

Docenten aannemen op politieke voorkeur? Dat kan toch ook Cliteur niet...

Tijdens een discussieavond begin januari kon Paul Cliteur – Eerste Kamerlid voor het FvD en hoofd van het wetenschappelijk bureau van die partij –...

Het seculiere front beweegt over en weer

De dag dat ik dit artikel begon te schrijven had mijn VRT-nieuwsapp eindelijk nog eens positief nieuws te melden: Libanon heeft een nieuwe regering!...

Niks ‘no-platforming’. We hebben juist méér en beter debat nodig

Deze week debatteerden D66-fractievoorzitter Rob Jetten en Forum voor Democratie-partijleider Thierry Baudet bij Nieuwsuur over de vraag of rechters in Nederland te veel macht...

Ruinerwold en de godsdienstvrijheid: waar ligt de grens eigenlijk?

De afgelopen weken kwamen er twee zaken voorbij die, elk op hun eigen manier, het probleem met religie weer eens genadeloos blootlegden. Allereerst werd bij...

Het nieuwe cultuurchristendom: reactionair en opportunistisch

Het cultuurchristendom. Een aantal politici en opiniemakers haakt er de laatste tijd met graagte bij aan. Maar wat houdt dat nou precies in? Tot voor...

Het ziekenthuis

Onlangs moest ik voor een kleine ingreep in het ziekenhuis zijn. Het is een leuk ziekenhuis, voor zover een ziekenhuis leuk kan zijn. Het...

Meest recente berichten