Joep Schrijvers

Joep Schrijvers is managementboekenschrijver. Zijn bekendste boek is de bestseller 'Hoe word ik een rat?' Hij doet onderzoek naar 28 eeuwen leiderschapsadviezen in de westerse traditie, geeft lezingen over leiderschap en is gastdocent leiderschapskunde.
3 POSTS

-

0 REACTIES

Vijf Vragen

Sinds wanneer ben je actief binnen Vrij Links en waarmee ben je actief?
Ik was bij de oprichtingsbijeenkomst, of de eerste publieke bijeenkomst van Vrij Links met de presentatie van het manifest in De Balie, debatcentrum in Amsterdam.  En ik ben actief geworden in de zomer van 2020.  Tot nu toe heb ik meegeholpen met het organiseren van online bijeenkomsten over actuele onderwerpen zoals ‘woke, ‘wie hebben de macht op internet?

Wat is een belangrijk onderwerp binnen Vrij Links voor jou?
Dat zijn er een viertal.

Ten eerste de vrije kunsten. Die gedijen alleen als kunstenaars in alle opzichten de vrijheid krijgen en niet door religie, politieke opvattingen of geweld belemmerd worden. Op dit moment is vooral de pseudo-linkse woke-ideologie de grootste bedreiging voor de vrije kunsten in het Westen. Curatoren, fondsenverschaffers, kunstcritici en zelfs kunstenaars willen nog maar één ding: getuigen van de inclusieve samenleving. Dat is een grote inperking. Kunst moet het repertoire aan zienswijzen en aan ervaringen of die nu van genot of afschuw getuigen juist vergroten. De kunstenaar kijkt om het hoekje waar wij strak voor ons uit staren en hoort nieuwe klanken die wij, gewone stervelingen, pas kunnen horen als deze er muziek van heeft gemaakt. Goede kunstenaars meten ons nieuwe brillen aan en spuiten de oren uit. Zij zijn opticien en audicien tegelijk. De woke-mens daarentegen is doof en blind, doet verstommen en stompt af. Een kunstenaar van dat kaliber is de eeuwige, eendimensionale mens maar nu vermomd als vrije, progressieve geest.

Ten tweede: het kroonjuweel van kansengelijkheid en onderlinge solidariteit. Dat moet je koesteren. Sommige mensen krijgen door toeval meer mee dan anderen. En waar dit toeval tekort schiet moeten overheidsarrangementen bijspringen, of het nu om opleiding, wonen, werk of duurzaamheid gaat. Links is daarbij dat de sterkere schouders de zwakkere helpen. Het is het idee van de onderlinge solidariteit dat uit welbegrepen eigen belang voortkomt. Ik hou van de verzorgingsstaat.

Ten derde: pragmatiek. Dat doen waar vroeger de PvdA goed in was: met technologie en wetenschap onrechtvaardigheid bestrijden en de samenleving mooier maken. Ja, dus kernenergie zeker invoeren, net als patiëntendossiers en perverse prikkels weghalen bij overheidsorganisaties om maar wat te noemen. Linkse politiek heeft ingenieurs nodig, baggeraars, biotechnologen en huisartsen meer dan dominees en filosofen. Plasterk is wat dat betreft een hedendaags voorbeeld.

Tot slot: Vuile handen maken. Schaarste, onenigheid, machtspolitiek, kortom alles wat tot twist en conflict leidt binnen en tussen gemeenschappen en landen, roepen ethische puzzels op. Je kunt dan wel heel utopisch roeptoeteren dat de hemel op aarde moet komen, maar tot nu toe heeft dat niet gewerkt. Dat kunnen we inmiddels wel vaststellen. Linkse politiek is ook vuile handen maken: Sommige mensen krijgen meer dan anderen, sommigen hebben meer voordelen dan anderen. Ook bij links beleid. Hoe dat te verdedigen is de crux van een linkse rechtvaardigheidstheorie. Behalve dan als je de wereld opdeelt in goede mensen en slechte mensen, heersers en onderdrukten, daders en slachtoffers. Dan is het altijd duidelijk wie aangeklaagd moeten worden, geofferd en bestreden moeten worden. Linkse politiek is altijd doormodderen, ook in ethische kwesties. Een zoektocht naar het minste kwaad.

Waarom?
Ik ben opgeleid in de theorie en filosofie om dingen mogelijk te maken voor anderen en voor jezelf. Dat kan uitgewerkt worden in wetten, sociale arrangementen, technologie, opleidingen en vooral in een geavanceerde verzorgingsstaat. Mensen zijn geen eilandjes maar door en door afhankelijk van elkaar voor het realiseren van het goede leven.  Zonder het collectief is het individu niets, en zonder vrije individuen ontspoort het collectief en ben je in de aap gelogeerd.

Vrij Links heeft zowel het individu als het collectieve tot focus.

Wat betekent Vrij Links voor jou?
De ontmoeting en het contact met mensen die zowel vrijzinnig als links zijn. Een denktank zonder fractiediscipline. Een omgeving voor vrije geesten of voor hen die dat willen blijven of wanhopen het ooit te worden.

Welk artikel wil je graag nog eens onder de aandacht brengen?

Roderic Rosenkamp Waarom wordt de oplossing voor de energietransitie genegeerd. Zie: Waarom wordt de oplossing voor de energietransitie genegeerd? – Vrij Links (vrij-links.nl)

Ik geef de beurt door aan ….

Lorenzo Girardi

3 POSTS

-