De geschiedenis van de mens is ook wel samen te vatten als de strijd tussen zijn briljante brein dat de grenzen van de Melkweg wil verkennen en het dier in hem dat eeuwig wil blijven in het vertrouwde nest van simplisme, bijgeloof en onwetendheid. Een strijd op leven en dood, helemaal als de tijden roerig zijn en een pandemie de kop opsteekt.

We zijn weer zover en het is tijd voor een noodsein: lieve mensen van de redelijkheid, het primitieve dier schreeuwt, gromt en brult, hij heeft het voordeel van de woeste, brandende ambitie en is dichter dan ooit bij zijn streven om wetenschap, rede en de toekomst te verorberen.

U zult wel bekend zijn met de situatie van de coronabestrijding in Nederland: de ic’s lopen weer vol met de covid-19-patiënten. Door de overbezetting op de ic’s worden de urgentste operaties uitgesteld. Mensen die bijvoorbeeld aan het hart moeten worden geopereerd en voor hun herstelproces twee, drie dagen op een ic-afdeling moeten liggen, krijgen te horen dat ze moeten wachten. Want de bedden worden bezet door de naar adem happende antivaxers. En wel gemiddeld zeventien dagen lang.

Het antiwetenschapkamp eist levens, veelal onder mensen die in het web vallen van de hedendaagse variant van het middeleeuwse obscurantisme (hou het volk dom, hou ze op afstand van de kennis). In Turkije heeft de Bond van Huisartsen onlangs bekendgemaakt hoe de zwarte propaganda heeft uitgepakt voor veel jonge moeders: het percentage sterfgevallen onder zwangere vrouwen en pas bevallen vrouwen is vergeleken met twee jaar geleden met 225 procent toegenomen. Van deze gestorven moeders was 99 procent ongevaccineerd.

Het gerucht dat het coronavaccin vrouwen onvruchtbaar zou maken, en in Nederland vooral onder vrouwen met een migratie-achtergrond veel aftrek vindt, kost vrouwen dus hun jonge levens. De verspreiders van dit soort nepnieuws weten van de dramatische gevolgen van hun kwaadaardigheid, maar zijn zoals altijd bereid mensenlevens op te offeren voor het ultieme doel: castratie van het menselijke brein, opdat het gebed, de kwakzalverij, de charlatan en de alternatieve, door allerlei vormen van spiritualiteit ingevulde geneeskunde in alle glorie kan terugkeren.

Het is niet anders of in de roerige tijden, waarin mensen kwetsbaarder zijn dan normaal, gaan nieuwe deuren open voor de primitieveling. Ik las dat de bekende radio-dj Giel Beelen inmiddels een volgens het consumentenprogramma Radar vermoedelijk schadelijke kruidenmiddel promoot. Dat middel zou ‘zijn hart openen en hem verbinding laten vinden met het al’.

Het coronavaccin wordt in de Europese getto’s massaal geweerd, maar geestelijken die de duivel uit de lichamen drijven, doen steeds betere zaken. Zelfs oude bekende Jomanda, die zich best wat jaren in anonimiteit had teruggetrokken, ziet nieuwe kansen en koekeloert naar ons.

Laatst zag ik Tineke de Nooij in een talkshow verkondigen dat ze een documentaire over het medium heeft gemaakt, dat ze Jomanda een keer telefonisch heeft gesproken over haar pijnlijke heup. Van Jomanda moest De Nooij de telefoon tegen haar achterwerk houden. De genezende energie van de charlatan kwam deze keer via de telefoonlijn en wel helemaal uit Canada aanstormen en weg was de pijn bij mevrouw De Nooij.

Wie denkt dat de middeleeuwen niet hardnekkig zijn, vergist zich. De extra last voor de redelijke mensen van onze tijd is wel dat de uiterst veerkrachtige middeleeuwen sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw bondgenoten hebben gevonden in het postmoderne ophemeling van de premoderniteit van de ontwikkelingswereld. Bovendien bracht internet niet wat we van hem hadden verwacht: de feodale krachten hebben de positieve invloed ervan op de verspreiding van de rede en het secularisme weten te tackelen en hanteren hem nu als een nieuw vernietigingswapen om democratie, wetenschap en maatschappij te ondermijnen.

In een ‘nog steeds’ ontwikkeld land als Nederland wil 20 procent geen prik. In landen als Rusland en Roemenië weigert meer dan de helft van de mensen dit laatste juweeltje van de wetenschap. De primitieve drang blijkt zoals zo vaak krachtiger dan de beschaafde redevoering. Als het zo doorgaat, worden hele beschavingen onder de voet gelopen door de horden die hun koude nest van onwetendheid, simplisme en bijgeloof aan de hele mensheid willen opdringen. Nogmaals, deze column is een waarschuwing aan de doorgaans gelaten, stille mensen van de rede. Het is tijd ook de stem te verheffen. Voer ook actie, overtuig je dierbaren. Doe iets.

Deze column verscheen op 1 november bij De Volkskrant en is hier, met toestemming van en dank aan de uitgever en Erdal Balci, gepubliceerd door Vrij Links.

Beeld: demonstranten tegen coronamaatregelen, Neydstock/Depostiphotos

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.