Leestijd 4 minuten

‘Al mijn hele leven weet ik niet beter dan dat het christendom bekritiseerd wordt,’ riep ik tegen mijn zoon. Kalm keek hij terug. ‘Tja. Mijn hele leven weet ik niet beter dan dat islam gebasht wordt.’

Een generatiekloof in volle glorie. Want tegen dictaten van het christendom hebben we in cabaret, films, boeken, activisme en politiek gevochten tot we er moe van waren – en gewonnen hadden, ook. En waar ik ‘we’ zeg, bedoel ik voor 95 procent de generaties voor ons.

Vrouwenrechten en LHBT-rechten – gewoon mensenrechten voor iedereen dus – zijn in Nederland zwaar bevochten óp het christendom. Ze zijn niet ‘zomaar’ ‘met een beetje tijd en geduld’ gekomen.

Van het algemeen kiesrecht tot het ezeltjesproces tot Jezus Redt-cabaret tot The Life of Brian tot de (soms zelfs extremistisch harde) protesten tegen het pausbezoek tot Popie Jopie tot cartoons tot politieke veranderingen – tegen christelijke macht en dwingelandij is áltijd gevochten.

Door progressief links én door liberaal-rechts, in gezamenlijke wens voor gelijke rechten van iedereen. En als het nodig is, gebeurt dat nog steeds – zie de felle
reacties op de Nashville-verklaring of een prijswinnende snoeiharde cartoon over seksueel misbruik in de RK-kerk.

Ik zei tegen mijn zoon: ‘Ja, maar tegen religieuze dictaten uit het christendom hébben we ook altijd gevochten. Dus vind ik dat we nu precies zó moeten opstaan tegen religieuze dictaten uit de islam.’

Maar – ik zei er niet meer achteraan wat ik héél kort geleden nog gezegd zou hebben: ‘Tegen christelijke dictaten vechten is niet meer zo hard nodig.’

‘Niet meer zo hard nodig.’ De naïviteit ten top. Want oh my god, het blijkt dat het opnieuw, sterk en consequent, wél nodig is.

Die harteloze Nashville-verklaring, die kónden sommigen nog slechts een laatste oprisping van een achterhoede van religieus-conservatieven noemen. (Als je geboren wordt in die ‘kleine achterhoede’, is het trouwens toch nog steeds jouw hele wereld. En breekt je hart als je daar als meisje, als LHBT-jongere of als andersdenkende in opgroeit.)

Maar over de hele wereld neemt conservatief-christelijk gedachtegoed weer toe. Dat is op zichzelf geen probleem, wil ik benadrukken – ik respecteer elke gelovige, van elke religie, die op zijn of haar beurt elke andersgelovige of niet-gelovige respecteert.

Wanneer het wél een probleem wordt, is als het macht over anderen wil uitoefenen. Als mensen vanuit conservatief-christelijke opvattingen ándere mensen hun regels willen gaan opleggen. Dat begint weer in Brazilië, in de VS, in Polen, in Hongarije.

En in Nederland haalt een van de in de peilingen grootste partijen – het Forum voor Democratie – de banden aan met de meest dogmatische, religieus-rechtse partij van Nederland.

Sorry wat?

Het Forum, voorstander van hun eigen ‘Wet Bescherming Nederlandse Waarden’, belijdt op papier: ‘Voorop staat dat iedereen mag geloven wat men maar wil. [ … ] De vrijheid van meningsuiting dient altijd te prevaleren boven de vrijheid van godsdienst.’

Maar deze partij geeft haar overtollige stemmen voor de Eerste Kamer cadeau aan de SGP, met in de standpunten (artikel 4): ‘Dientengevolge behoren ongeloofspropaganda, valse religies en anti-christelijke ideologieën door de overheid uit het openbare leven te worden geweerd.’

Aan de SGP, die in 2005 nog voor de rechter stond om het beleid dat vrouwen geen volwaardig lid van de partij mochten worden; aan de SGP, die nog steeds in de beginselverklaring heeft staan dat ‘het vrouwenkiesrecht strijdig is met de roeping van de vrouw’ en waarvan de leden oproepen tot een expliciet verbod van het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht.

Díe partij krijgt van het zelfbenoemd ‘hartstikke liberale’ Forum stemmen cadeau, zodat de SGP een extra zetel in de Eerste Kamer haalt? En van die partij vragen ze een Tweede Kamer-lid te spreken op hun eigen jongerencongres?

Schiet mij maar lek.

Wat een enorme hypocrisie van Forum, om zo fel van leer te trekken tegen ‘islamisering die onze vrijheden bedreigt’ en zich dan hop, om te draaien en te flirten met de christelijke spiegelbeelden.

Wil Forum ons beschermen tegen de ‘uitwassen van islamisering‘, niet door een verdediging van de zwaar bevochten vrijheid en individuele rechten zoals ze altijd beweerden, maar door de ‘herkerstening van Europa’? Of op zijn minst de ‘herinvoering van christelijk-conservatieve waarden in Europa?

In dat geval gaat het de partij dus helemaal niet om ‘vrijheid, gelijke rechten en Verlichtingswaarden’. Dan gaat het alleen maar om ‘zij de baas’ versus ‘wij de baas’. Dan zak je als Forum voor ‘Democratie’ keihard door het ijs met je dunne laagje excuusvernis.

En dan pakken we op progressief-links, en op liberaal-midden/rechts ongetwijfeld ook, met liefde wéér de strijd van de generaties voor ons op. Vóór de individuele vrijheid; vóór de solidariteit met elk mens, ongeacht levensovertuiging, afkomst, huidskleur, sekse of geaardheid. Vóór de gelijke rechten van iedereen; voor de vrijheid van meningsuiting; voor de vrijzinnigheid.

See you in de arena van de vrije ideeën, FvD, SGP en de dominees.

We zijn er weer.

Foto: Chräcker Heller via Pixabay

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.