‘Dat Malieveld moet vol. En het ís vol!’ Ondanks het stormachtige weer en de modder, verzamelen naar schatting meer dan 40.000 stakers en sympathisanten zich op deze vrijdag middag op het Malieveld in Den Haag. Voor het eerst in de geschiedenis staken op dezelfde dag leerkrachten en ondersteunend personeel uit het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs. Ruim 2600 scholen blijven dicht.

‘Investeer in onderwijs’ is de boodschap aan de politiek en beleidsmakers. Volgens de demonstranten is de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het ‘fundament van de samenleving’ in het geding. Ze eisen investeringen in alle onderwijssectoren om de werkdruk te verlagen, de salarissen te verhogen en het lerarentekort terug te dringen.

De landelijke stakingsdag is het einde van een actieweek, die in januari was aangekondigd door de Algemene Onderwijsbond (AOb) – voor primair, voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs – en FNV Onderwijs en Onderzoek – met grotendeels leden uit het hbo- en universitair onderwijs. Andere groepen, zoals PO in Actie en WO in Actie, hebben zich hierbij aangesloten. CNV Onderwijs, de op een na grootste onderwijsbond, steunt de actieweek, maar doet niet mee aan de staking

Volgens de AOb is er structureel 4 miljard euro nodig om de achterstanden in te lopen en om te werken aan kwaliteitsverbetering in het onderwijs.

Op de manifestatie delen sprekers uit verschillende onderwijssectoren hun ervaringen en zorgen. Ze waarschuwen voor de hoge werkdruk en steeds vaker voorkomende burn-outs. Bovendien is het bij ziekte vaak onmogelijk om vervanging te vinden. Enkele scholen hebben daarom noodgedwongen een vierdaagse schoolweek ingelast. Ook is er is geen ruimte meer voor persoonlijke aandacht. Zoals één juf en ouder zegt: ‘Ik sta hier als leerkracht, omdat ik wil dat ik ook drie keer een som moet kunnen uitleggen, in plaats van slechts één keer.’

De dag is gemoedelijk verlopen. Op enkele trommels en het ‘schreeuwkoor’ na, is het bijna stil geweest. De enorme hoeveelheid stakers hebben hun boodschap echter luid en duidelijk laten horen.

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.