Leestijd 1 minuut

Vandaag is de grote landelijke actiedag voor het pensioen. De stakingen in het openbaar vervoer trekken de meeste aandacht, maar er wordt ook actie gevoerd in onder meer de havens, metaal, bouw en schoonmaak. Ook medewerkers van politie, brandweer, defensie en ambulancediensten komen in actie .

De acties zijn georganiseerd door de vakbonden FNV, CNV en VCP. Op allerlei plaatsen in het land zijn actiebijeenkomsten. Het Malieveld in Den Haag is van 12 tot 15 uur het terrein voor de landelijke actie en het startpunt van een demonstratie.

Waar gaat het vandaag om? Eind vorig jaar mislukten de onderhandelingen van de bonden met werkgevers en het kabinet over een nieuw pensioenstelsel. Het kabinet ging daarna toch door met plannen maken; de bonden zijn daar verontwaardigd over.

De drie eisen van de bonden zijn:
1 Bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar en schrappen van de boete op eerder stoppen met werken
2 Meestijgen van de pensioenen met de lonen (indexatie)
3 Een pensioen voor iedereen

Volgens onderzoek van de FNV staat driekwart van de Nederlanders achter de eis om de AOW-leeftijd te bevriezen op 66 jaar. De steun is het grootst onder werkenden in loondienst, met name mensen met lage inkomens en tussen de 46 en 65 jaar. Volgens hetzelfde onderzoek maakt 84 procent van alle Nederlanders zich zorgen over de mogelijkheid om gezond te kunnen blijven werken tot het pensioen.

Lees meer over de acties bij de FNV, de CNV en de VCP; bij de NOS vind je een verslag over oorzaken en achtergronden. Op social media kun je de acties volgen, bijvoorbeeld op Twitter onder #goedpensioen.

Foto: Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.