Vorig jaar is Vrij Links een partnerschap aangegaan met het Britse Counterweight. Deze liberaal-humanistische organisatie richt zich op problemen aan de linkerkant van het politieke spectrum en op de negatieve impact die de polarisatie tussen links en rechts heeft op ons vermogen om met elkaar het gesprek aan te gaan. Wij dragen dezelfde waarden uit en inspireren elkaar met kennis en ervaring. Graag attenderen wij je op de online conferentie die onze partner van 22 tot 25 september organiseert, The Counterweight Conference on Liberal Approaches to Diversity and Inclusion.

Uiteraard is het belangrijk om te streven naar diversiteit en inclusie (D&I), om ons bewust te worden van vooroordelen en racisme. Maar D&I-trainingen moeten wel effectief zijn. Hoewel zulke trainingen soms bruikbare inzichten verschaffen, signaleert Counterweight in toenemende mate negatieve effecten van deze programma’s. Vaak verdelen ze meer dan dat ze verbinden, met name als ze te ideologisch gekleurd zijn en een sektarisch karakter krijgen.

Zo stelt Ian Rowe, een van de key-note-sprekers op de conferentie, dat D&I-programma’s die zich concentreren op groepsidentiteit doorgaans slechts leiden tot verdeeldheid, onverdraagzaamheid en uitsluiting. Counterweight maakt zich zorgen dat zulke benaderingen ons als individuen afvlakken en ons ontdoen van onze complexiteit en nuance. Op hun vierdaagse online evenement staat daarom een vrijzinnige benadering van diversiteit en inclusie centraal. Meer dan 40 key-note-sprekers gaan in op vragen als:

  • Hoe zou een vrijzinnige benadering van diversiteit & inclusie eruit zien? En bestaat deze al?
  • Is er een meer verbindende manier om discriminatie en racisme aan te pakken dan de verdeeldheid zaaiende tactieken van veel reguliere D&I-programma’s?
Schrijf je nu gratis in!

Omdat Counterweight diversiteit & inclusie belangrijk vindt, maken ze hun online evenement voor iedereen toegankelijk. Schrijf je nu gratis en je kunt elke lezing tot 24 uur na livegang bekijken! Alle lezingen tot één jaar na de conferentie terugkijken? Dat kan ook, kies dan voor een ticket van vijftig pond.

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.