Vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom heeft deze week aangifte gedaan tegen de Haagse As-Soennah moskee, vanwege opruiing en aanzetten tot geweld, en roept anderen op dat ook te doen. De aanleiding hiervoor is een preek die enige tijd op de website van de moskee te bekijken is geweest. Een (gast)imam vertelt hierin dat vrouwenbesnijdenis, een verboden praktijk in Nederland, binnen de islamitische wetgeving wordt ‘aanbevolen’.

Volgens Femmes for Freedom is de praktijk voornamelijk ‘geografisch’ in plaats van religieus bepaald. De organisatie stelt dat het een recente, gevaarlijke ontwikkeling is dat vrouwenbesnijdenis, of beter gezegd genitale verminking, nu gepredikt wordt in gemeenschappen waarin dit voorheen niet gebeurde: ‘Femmes for Freedom ziet dit als een poging om vrouwen terug op hun plaats te zetten binnen deze gemeenschappen door het oproepen tot deze vreselijke schending van hun mensenrechten. De gevolgen van genitale verminking van vrouwen zijn vaak zodanig dat vrouwen geestelijk maar ook lichamelijk niet meer in staat zijn normaal binnen de maatschappij te functioneren.’

Prediker Umair Bantvawala, niet gelieerd aan de moskee, verdedigde eerder de cursus in tv-programma De Nieuwe Maan. Volgens hem was de cursus slechts informatief bedoeld en daarmee geen directe oproep om vrouwenbesnijdenis uit te voeren.

Of een dergelijke verdediging juridisch houdbaar is, daar zal de rechter zich over moeten buigen. Erg overtuigend lijkt die in ieder geval niet: Al-Yaqeen, de onderwijsafdeling van de as-Soennah dat de cursusvideo’s online plaatst, omschrijft zichzelf als ‘één van de meest toonaangevende Daʿwah-instituten van Nederland (Da’wah is het middels gesprek uitnodigen van mensen om zich te bekeren tot de islam, red.) met als voornaamste doel het informeren, onderwijzen, begeleiden en adviseren op het gebied van Islam’. Het instituut ziet zichzelf als ‘het islamitische geweten van islamitisch Nederland’.

Als dat ‘islamitische geweten’ een lezing plaatst waarin wordt gesteld dat de islamitische wetgeving vrouwenbesnijdenis aanbeveelt, dan is dat op z’n zachtst gezegd geen neutrale benadering van het onderwerp. Dit zal ongetwijfeld meegenomen worden in de overweging van de rechter.

Maar wat diens uitspraak ook zal zijn, wettelijke verboden zijn uiteindelijk een uiterst middel om een misstand te bestrijden. Maatschappelijke discussie en druk zal op termijn meer doen om voorstanders van genitale verminking van gedachten te veranderen dan een juridische uitspraak. De strijd tegen genitale verminking van Femmes for Freedom blijft dan ook niet bij aangifte doen, maar is ook te steunen door openlijk stelling te nemen tegen vrouwenbesnijdenis, onder meer door een digitale cartoon van de zogeheten ‘Scare Bear’ te downloaden en te verspreiden – via sociale media, op posters en op ander drukwerk. Daar sluiten we ons bij deze graag bij aan.

Meer over het probleem van genitale verminking is hier te lezen. De campagnematerialen met de Scare Bear zijn hier te downloaden.

Fijn weekend!

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.