Keklik Yücel was een van de deskundigen die gehoord werden door de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (Pocob). Als Tweede Kamerlid voor de PvdA, als integratiedeskundige en als een van de vier auteurs van het manifest Vrij Links zet zij zich al heel lang in voor de bescherming van onze democratische rechtsstaat, voor solidariteit en voor de echte gelijke rechten en kansen voor alle Nederlanders – in het bijzonder voor alle Nederlandse kinderen en jongeren.

In februari gaf Yücel ook haar glasheldere mening over de problematiek van indoctrinatie met anti-democratische ideeën, naar aanleiding van de zitting van de commissie met Suhayb Salam.


Gisteren presenteerde de commissie het
eindrapport. Keklik Yücel was opnieuw te gast bij Op1 en bracht een fel pleidooi voor het gezamenlijk pal staan voor onze vrije samenleving. Quotes:  

‘Het échte nieuws vandaag is dat heel Nederland nu, met zo’n gezaghebbend rapport, ook kennis kan nemen van de omvang van het probleem. En dat we er echt iets mee moeten. Dit is een eerste stap, maar dit is nog maar het begin. Kinderen, ónze kinderen, moslimkinderen, zijn hier al te lang en in veel te grote mate aan onderworpen.

‘Het is heel belangrijk om te blijven benadrukken: dit gaat niet over de vrijheid van godsdienst. Dit gáát niet over het geloof. Dit gaat om anti-democratische denkbeelden; dit gaat om democratie-ondermijnende activiteiten waar we een dam tegen moeten opwerpen. Omdat het gevaarlijk is voor het samenleven en nog belangrijker, gevaarlijk is voor alle kansen voor al die moslimjongeren die hieraan onderworpen worden. Want daar maak ik mij zorgen over. 

‘Een jongere die opgroeit, die gevormd wordt, vanuit denkbeelden dat de ander een vijand is, dat op afvalligheid een doodstraf staat, dat meisjes besneden mogen worden; een jongere die zo opgroeit, die tegenover andere Nederlandse burgers wordt gezet met haatzaaiende denkbeelden … dat gaat toch niet goed? Zo’n kind wordt toch niet kansrijk in deze samenleving? 

‘Deze beïnvloeding vindt op een heel professionele manier plaats, het is Champions League wat ze spelen. En wat staat er tegenover? Onze overheid en politiek die er eigenlijk nog amateurvoetbal tegenover zetten. Wij moeten ons hier als de wiedeweerga in professionaliseren, dit serieus nemen – want dit gaat over de veiligheid en over de democratische weerbaarheid van de samenleving, en van kinderen.’

Kijk hier de uitzending terug:

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.