Met een opiniestuk in het Algemeen Dagblad, Maak vrouwenrechten eindelijk echt inclusief, scharen Keklik Yücel, Marieke Hoogwout en Guido Deuzeman zich achter de campagne #allinclusive van vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom.

“Zo leven in Nederland nog vrouwen in huwelijkse gevangenschap en veel kiezen hun eigen partner niet. Zijn er zo’n 41.000 vrouwen besneden en duizenden meisjes lopen daar risico op. De strijd voor grondrechten is voor veel vrouwen dagelijkse realiteit. Voor gezondheid, seksuele en financiële zelfbeschikking,” schrijven Yücel, Hoogwout en Deuzeman, “Te vaak wordt het opkomen voor deze rechten gegijzeld door een gepolariseerd debat.“

In een petitie stelt Femmes for Freedom drie concrete vragen aan de Nederlandse politiek:

  1. Huwelijkse slavernij en uitbuiting van vrouwen strafbaar stellen door het op te nemen in het wetsartikel tegen mensenhandel;
  2. Zorg dragen voor vergoeding van hersteloperaties voor besneden vrouwen, en vrij te stellen van de eigen bijdrage;
  3. Pal staan voor de zelfbeschikking en emancipatie van alle vrouwen die zich in Nederland bevinden.

De organisatie hoopt op brede steun vanuit de hele samenleving en Tweede Kamer. Want opkomen voor vrouwenrechten is niet links of rechts.

“Mensenrechten zijn van iedereen. Dat moeten we, zonder aanzien des persoons of politieke kleur, samen verdedigen. Ook voor volgende generaties.”

Het opiniestuk en de petitie liggen deels in lijn met de initiatiefnota In Nederland beslis je over je eigen leven van Bente Becker (VVD), waarover Shirin Musa en Eddy Terstall onlangs spraken in de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Over deze initiatiefnota wordt vanmiddag in de Tweede Kamer gedebatteerd.

De petitie ondertekenen kan hier.

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.