De doodsbedreigingen aan het adres van Morad El Ouakili deze week zijn de zoveelste aanwijzing dat gematigde moslims in ons land onder druk staan. Omdat de islamitische DJ muziek draaide in zijn programma Ramadan Late Night op FunX dreigden extremisten El Ouakili’s borstkas ‘met kogels te doorzeven’. Want ‘deze kankerhond heeft geen enkel respect voor het geloof of de ramadan’. Het wordt tijd om solidair te zijn met gematigde moslims. Verbied het salafisme en sluit extremistische moskeeën. Voor dit haatvirus onze samenleving verder infecteert.

Het salafisme is een anti-democratische stroming die geweld en haat predikt, aldus de AIVD. De stroming groeit als kool en gematigde moslims waarschuwen al jaren voor de gevaren. Zo noemt PvdA burgemeester Ahmed Marcouch de stroming ‘een machtsideologie, het voorportaal van de gewelddadige jihad’. Hij pleit al langer voor een verbod. ‘We moeten voorkomen dat salafistische organisaties nog meer kinderen en jongeren infecteren met dit gedachtegoed’, sprak hij in februari op een congres over radicalisering.

Haatvirus

Een schrijnend imamtekort zou ertoe leiden dat salafistische aanjagers veel gebedshuizen overnemen. AIVD-directeur Schoof ziet dat extremisten met financiële hulp uit de Golfstaten druk uitoefenen op moskeeën, scholen en gematigde moslims. Deze laatste groep ziet met leden ogen aan hoe hun geliefde moskee over wordt genomen door haat. Zo vertelde een Limburgse moskeebestuurster onlangs geëmotioneerd in Op1 hoe extremisten haar moskee kapen. Zo verzekerde een klein kind haar dat ze ‘gebarbecued zou worden door Allah’ omdat ze buiten een sigaretje stond te roken. Het wordt hoog tijd om te voorkomen dat dit haatvirus de gemeenschap verder infecteert.

Moskeeën vrij van haat

De vraag is dan natuurlijk of een verbod het gewenste effect heeft. Het gevaar zou zijn dat salafistische predikers ondergronds gaan en meer online gaan opereren. Het grote voordeel van een verbod is echter dat het voor deze haatpredikers onmogelijk wordt om moskeeën over te nemen en zo honderdduizenden gelovigen te vergiftigen. Het gebed in moskeeën wordt zo vrij van haat. Gematigde imams als Yassin Elforkani kunnen dan landelijk de dienst uit gaan maken en het geloof op een liefdevolle manier uitdragen. Elforkani deed onlangs nog de oproep: ‘Sluit moskeeën die haat en geweld prediken’. Met het strafbaar maken van extremisme kunnen haatpredikers bovendien ook online aangepakt worden.

Weerbaar

Met een verbod wordt de islamitische gemeenschap weerbaar tegen extremisme en worden gematigde moslims in hun kracht gezet. Dan kan DJ El Ouakali eindelijk weer naar hartenlust muziek draaien op de radio omdat jongeren minder ontvankelijk zijn voor extremistisch gif.

Stel jezelf de vraag: willen we in een land wonen waar haatzaaiende imams onze jeugd legaal vergiftigen? Of willen we een land waarin verschillende geloven en culturen in vrede en liefde naast elkaar leven? Want precies dat laatste was het doel van El Ouakali: ‘het was juist de bedoeling om mensen te verbinden en dichter bij elkaar te brengen’.

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.