Je bent twaalf en gaat naar de middelbare school. Nieuwe schriften, nieuwe schooltas en o ja of je ouders even een verklaring willen ondertekenen. Dat moet van de school.

Daarin staan wat dingen als ‘we onderschrijven de ideeën van de school’, prima okee goed, regels voor gedrag, natuurlijk, next, en of je ouders even willen tekenen bij het kruisje dat ze een homoseksuele levenswijze afwijzen. Sorry ik las het vast verkeerd, er staat:

Of je ouders even willen tekenen dat ze een homoseksuele levenswijze afwijzen.

Het staat er echt. Er zijn tientallen reformatorische scholen in Nederland die openlijk afwijzend staan tegenover homoseksualiteit en homoseksuele relaties. En er zijn er zelfs waar ouders van brugklassers verklaringen omtrent hun seksuele intolerantie moeten tekenen.

Scholen – die instituten waar onze kinderen heen gaan om zich te ontwikkelen en te leren – bemoeien zich hier met de opvattingen van ouders over seks. Dat is al shocker nummer één. Wat is het volgende, ouders laten tekenen dat ze alleen de missionarishouding toestaan?

Veel erger is het natuurlijk dat scholen hiermee elk non-discriminatie-artikel schenden en iedere sprankel van de geest van ons artikel 1 Grondwet doodslaan. Welke overheid van een democratische rechtsstaat gaat dit tolereren?

Hee, de onze!

“Deze vrijheid dient gerespecteerd te worden, ook wanneer het opvattingen betreft over homoseksualiteit die misschien niet door het merendeel van de samenleving worden gedeeld,” antwoordde minister Slob in de Kamer op vragen van GroenLinks.

Ik weet niet of ik wil gooien met dingen of alsnog met walgende weerzin bewondering moet hebben voor de behendige balletje-balletje-techniek die elke orthodox-religieuze voorman tentoonspreidt in zijn verhouding tot de democratische rechtsstaat. (Ik zou voorman/vrouw of hij/zij kunnen zetten, maar wie houden we dan voor de gek).

Discrimineren is verboden, maar we willen dan toch ook niet gelovigen discrimineren in hun geloofsvrijheid er lustig op los te discrimineren? Als wij zo de mond vol hebben van vrijheid, dan mogen wij toch ook niet gelovigen onderwerpen aan onze waarden van gelijkheid en gelijkwaardigheid? Dat zou ‘intolerant en respectloos’ zijn. We willen toch niet dat gelovige mensen gekwetst worden in hun vrijheid tien of twintig procent van hun leerlingen met ijzeren hand een kast van schaamte en schuldgevoel in te timmeren?

Want dat is precies waar dit om gaat.

En dat is het allerergste. We kunnen grappen maken over de obsessies van juist orthodoxe scholen die ouders naar hun opvattingen over seks vragen alvorens hun kind naar die school mag. We kunnen ons ouderwets vrolijk dan wel boos maken over de fijnzinnig-christelijke schijnbewegingen van Slob.

Maar wie denkt aan een tiener die elke dag vol angst, schaamte of schuld moet zien door te komen, die louter zelfhaat krijgt ingelepeld en geen steun voor wie hij of zij is en mag zijn, die lacht niet meer. Die voelt het hart breken. En staat verbijsterd over de overheid die dit toestaat. De onze.

UPDATE: GroenLinks, SP, PvdA en D66 noemen het vragen van zulke verklaringen volstrekt onacceptabel en dienen een motie in.

Foto: Aksel Lian via Pixabay

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.