‘Onze rechtsstaat, onze vrijheid en onze echt gelijke rechten worden al jaren bedreigd’

Leestijd 5 minuten

De parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen begon op 10 februari 2020 aan haar openbare verhoren. Een van de deskundigen die gehoord werden, is Keklik Yücel, integratiedeskundige en voormalig Kamerlid voor de PvdA. Het verhoor kunt u hier terugkijken. Haar position paper leest u hier.  

De individuele vrijheid van élk mens is een essentieel thema voor Vrij Links. Dat geldt ook voor de vrijheid van levensovertuiging – de vrijheid om te geloven wat en hoe jij wilt, zonder druk van of angst voor anderen, zonder angst voor repressie. Financiering en invloed vanuit onvrije landen kan daar ondermijnend in zijn, zoals de commissie nu onderzoekt. Een interview.

Wat maakte dat jij daar stond, tijdens deze verhoren?

‘In Deventer ben ik opgegroeid in een arbeiderswijk. Daar zag ik steeds meer jongeren naar orthodoxe of nationalistische zomerkampen en of bijeenkomsten gaan. Dit gebeurde niet alleen in onze wijk, maar in wijken door heel Nederland.
Soms waren kinderen ineens een paar weken weg in de zomer: op kamp voor koranlessen met politiek-islamistische organisaties. Dat was de start van nieuwe migrantenzuilen. Sommige migranten zijn meegegaan in de belofte van vrijheid, gelijkwaardigheid, emancipatie en verheffing met eigen achtergrond, en sommigen zijn meegegaan in de belofte van vooral het behoud van eigen cultuur en religie.’ 

‘En ik constateer dat in deze laatste belofte steeds vaker ultra-nationalistische en politiek islamistische indoctrinatie, en inmenging uit onvrije landen is geslopen. Ik zie het als een opdracht aan ons allemaal om onze vrije en open samenleving samen weerbaar te maken tegen anti-democratische ontwikkelingen – al dan niet ontstaan uit financiering en inmenging uit onvrije landen. En om samen inclusie langs de universele, rechtsstatelijke en democratische waarden te bereiken. 

‘Vanuit die overtuiging heb ik als Kamerlid jarenlang de portefeuille integratie op mij genomen. Ook bestuurders kunnen niet blijven rennen tussen bubbels en zuilen; de vooruitgang zit in samen optrekken en van elkaar leren. We moeten samen, voor elk kind, voor elke man en vrouw in Nederland, die vrijheid en humane waarden, de democratische rechtsstaat en de kansen voor iedereen, daadwerkelijk borgen. Ik heb dit ook uitgewerkt in mijn position paper en een paar voorstellen gedaan.

Wat is de kern van wat je de commisssie of ons allemaal zou willen zeggen?

‘Ten eerste, wees niet naïef. Onze vrije en open samenleving staat nu al onder druk door anti-democratische denkbeelden die worden geëxporteerd uit onvrije landen. Ten tweede, bescherm en versterk onze democratische rechtsstaat en draag onze verworvenheden consequent en actief uit. Ten derde, sta om onze bestuurders, politici, opiniemakers, journalisten, cartoonisten en kunstenaars en alle anderen heen wanneer zij onze vrijheid voorleven. Sta om hen heen en laten we nooit buigen voor ondermijning van onze democratie of voor onderdrukking door welke lange arm en beïnvloeding dan ook.’ 

Welke aanpak zou je voorstaan en hoe?

‘Als je je inzet voor inclusie met onze democratische en verworven vrije waarden, heb je drie bondgenoten: vertrouwen, vreedzaamheid en het gesprek met elkaar. Ik doe dit in mijn werk bijvoorbeeld door professionals, organisaties en andere groeperingen te leren nieuwsgierig te zijn, vragen te stellen, conflicten uit te spreken en normen te stellen. En we doen dit door te oefenen in elkaar aanvullen en te trainen in samenwerken. We zien dat dat werkt.

‘Maar dat kan alleen maar succesvol zijn in Nederland, als de overheid de nationalistische, salafistische en andere politiek-islamistische beïnvloeding met anti-democratische waarden uit onvrije landen uit onze wijken wég houdt. Met rechtsstatelijke, geactualiseerde wetten in de hand. Zoals een verbod op anti-democratische organisaties en een verbod op financiële stromen uit onvrije landen – voordat die specifieke clubs en onderwijsinstituten onze kinderen antidemocratische denkbeelden bijbrengen. 

‘Daarom werkte ik ook mee aan het parlementaire verhoor. Zodat mensen de kans krijgen om veilig en vrij met elkaar een stap vooruit te maken, in plaats van ons te verschansen in besloten bubbels, waarin we – en dat vind ik heel erg – ook onze kinderen opsluiten, en ook nog met onvrije denkbeelden. Bubbels waartussen bestuurders heen en weer moeten hollen.’

Vóór jou sprak Hajer Harzi, over hoe de moskee in Geleen werd overgenomen door fundamentalisten, en hoe zijzelf en vele andere gelovigen daar last van hebben. In jouw zitting waarschuwde je al voor het gevaar dat zij bedreigd zou worden en riep je iedereen op om pal om haar heen te staan. Helaas werd jouw zorg vrijwel direct bewaarheid: ze is bedreigd. Hoe kunnen we hier, met zijn allen, tegen opstaan en om haar heen staan?

‘Ook hier weer – we moeten niet naïef zijn. We moeten pal staan voor onze democratische rechtsstaat en onze universele waarden. En de bedreiging van die waarden wordt niet pas zichtbaar ‘op de lange termijn’, zoals Schoof zei – nee, die waarden worden al jaren bedreigd. De onderdrukking en indoctrinatie is al lange tijd en stevig geïnstitutionaliseerd aan de gang. Mensen binnen de gemeenschappen zijn al lang niet meer vrij en veilig wanneer ze misstanden blootleggen. Onze zorg om de rechtsstaat, en om de vrijheid en gelijke rechten van iedereen in Nederland, is niet voor morgen – het is nu al urgent.’

Het complete standpunt van KeklikYücel en haar voorstellen leest u hier in haar position paper. Het verhoor door de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen kunt u hier terugkijken. 

Zie ook in de media:
AD – ‘Turks-Nederlandse jongeren kwetsbaar voor religieus fanatisme’
NPO Radio 1, De Nieuws BV – Start mini-enquete naar financiering van moskeeën 
Nieuwsuur – ‘Moskeeën onder de loep’
NPO Radio 1 Dit is de Dag – ‘Hoe erg is de buitenlandse inmenging en financiering van moskeeën?’

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.