Biomassa.

De schoppen aas van de duurzaamheidsillusie. Die grote subsidiepotten, rapportenwaarheden en big business bij elkaar bracht. Samen zouden zij de wereld redden, en daarnaast nog een mooie boterham verdienen ook. Het moge inmiddels duidelijk zijn: Biomassa is verre van duurzaam, en is zelfs nog ongezonder dan steenkool. Om nog maar te zwijgen over de grote hoeveelheden bos die gekapt en geimporteerd moeten worden om deze kachels aan te houden.

Toch lijkt het kabinet voet bij stuk te houden. Biomassa wordt ‘onder juiste randvoorwaarden’ acceptabel geacht. Waarom is dit zo? Om dit te begrijpen, moeten we kijken naar de cijfers:

 

‘An inconvenient truth’

Het totale percentage hernieuwbare energie in 2018 is volgens het CBS 7.4%. Hiervan is ruim 4.5 procent biomassa. Zon is slechts 0.5% en Wind is 1.5%.

Deze cijfers zijn overigens nog een beetje opgepoetst. Het CBS rekent alleen het eindverbruik als totale energiebehoefte. Energie-omzetting en andere toepassingen zoals aardolie voor het maken van plastic worden hier niet in meegemenomen. In totaal zou het eigenlijk gaan om 5% van de totale energiebehoefte in plaats van 7.5%.

Biomassa is dus zo ongeveer het enige wat ook maar iets produceert. Zon en wind verzorgen slechts een schamel percentage  van 1 à 2 procent van het totaal. Als Biomassa buiten beschouwing wordt gelaten blijft er dus niets meer over van de ‘duurzaamheidscijfers.’

 

Het pad naar 14 procent

Daarbij komt dat Urgenda de zaak tegen de regering onlangs gewonnen heeft, waardoor de regering wettelijk verplicht is om een percentage hernieuwbaar energie van 14% uiterlijk in 2020 te bereiken. Het is dus logisch dat de regering nu al helemaal niet durft af te stappen van de enige ‘hernieuwbare’ energiebron die nog iets levert voor dit doel.

Biomassa is hierdoor dus noodzakelijk om aan de papieren werkelijkheid van ‘duurzame energie’ te voldoen. Biomassa telt namelijk officieel als duurzaam en is dus broodnodig als het kabinet met het mes op de keel de afgedwongen 14% hernieuwbare energie moet realiseren.

Urgenda zelf zegt tegen biomassa te zijn, maar door hun rechterlijke strapatsen hebben zij het kabinet in een onmogelijke spagaat gemanoeuvreerd.

Zo helpt Urgenda eigenlijk indirect mee aan het openhouden van deze gifkachels.

En bedankt.

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.