Portland State University (PSU) heeft een tuchtprocedure gestart tegen de Amerikaanse filosoof dr. Peter Boghossian vanwege zijn rol in de satirische academische audit die in oktober 2018 internationale krantenkoppen haalde. Vele toonaangevende wetenschappers hebben zich inmiddels achter Boghossian geschaard.


Boghossian, die filosofie en kritisch denken aan de PSU doceert, diende een reeks absurde en satirische artikelen in bij academische tijdschriften om de aandacht te vestigen op een cultuur van ‘corrupte wetenschap’ en ‘politiek gemotiveerd onderzoek’.

Samen met James Lindsay en Helen Pluckrose presteerde Boghossian het om zeven papers door hoog aangeschreven tijdschriften aanvaard te krijgen, met als gevolg internationale krantenkoppen en felle discussies tussen universitaire afdelingen over wat bekend werd als The Grievance Studies Affair’.

Uit een brief van 21 december 2018 blijkt dat de PSU’s Institutional Review Board (IRB) nu heeft vastgesteld dat de audit mogelijk in strijd was met de ethische richtlijnen van de instelling.

‘Aangezien uw gedrag ethische aandachtspunten oproept (de studie van menselijke onderzoeksonderwerpen zonder een IRB-goedgekeurd protocol), zal ik deze kwestie doorsturen naar de voorzitter en rector voor hun beoordeling.’
– Mark R. McLellan, vice-voorzitter Research & Graduate Studies, PSU

Een verdere aanklacht met betrekking tot de vervalsing van gegevens wordt nog beoordeeld.

In een brief aan Boghossian van 17 december 2018 zegt Jack Barbera, voorzitter van de IRB, dat uit de ‘publiekelijk beschikbare informatie over het project duidelijk blijkt dat er een iteratieve en systematische benadering van het uitvoeren van het werk’ heeft plaatsgevonden, ‘met de bedoeling om de resultaten te generaliseren.’

Vooraanstaande wetenschappers spreken steun uit aan Boghossian

Maar lang niet iedereen is het met Barbera eens. De PSU ontving in de eerste 24 uur na de bekendmaking van de procedure meer dan 100 steunbrieven voor Boghossian, waaronder een reeks vooraanstaande academici die de procedure streng veroordelen.

‘Kritiek en open debat zijn de levensader van de academische wereld; zij onderscheiden universiteiten van instituten gedreven door dogma en propaganda. Als geleerden het gevoel hebben dat ze kritiek die zij ontvingen onterecht is, moeten ze uitleggen waarom ze denken dat de criticus ongelijk heeft. Hem proberen te straffen en het zwijgen op te leggen zou beneden hun waardigheid moeten zijn.’
– Steven Pinker, Harvard University

‘Als de leden van uw onderzoekscommissie bezwaar maken tegen het idee van satire als een vorm van creatieve expressie, zouden ze er eerlijk voor uit moeten komen en dat zeggen. Maar beweren dat dit een kwestie is van het publiceren van valse gegevens is zo overduidelijk belachelijk dat men niet anders kan dan een verborgen motief te  vermoeden.’
– Richard Dawkins, Oxford University

‘Het lijkt mij dat er sprake zou zijn van een groot onrecht wanneer professor Boghossian gestraft wordt naar aanleiding van de brief van de RMP (Wetenschappelijke Gedragscode) terwijl de audit het doel van dit beleid op geen enkele wijze heeft geschonden en bovendien werd ondernomen met als doel het algemeen belang te dienen, en dit in feite ook gedaan heeft. Professor Boghossian en zijn partners verdienen juist een compliment voor het aansnijden van belangrijke kwesties op een krachtige en onconventionele manier, en de Portland State University zou er trots op moeten zijn dat zij zo’n vooraanstaande publiek intellectueel op hun faculteit hebben.’
– Alan Sokal Hoogleraar Wiskunde, University College London en Professor Emeritus of Physics, New York University

‘Hij heeft ons een dienst bewezen door de intellectuele fraude bloot te leggen die bepaalde wetenschapsbeoefeningen infecteert, en om dat te veroordelen als een soort interdisciplinaire vijandigheid zou gelijk staan aan dezelfde actie tegen een hoogleraar Engelse literatuur die alarm slaat wanneer een collega wiskunde 1+1=3 doceert. Daarom veroordeel ik de mogelijke straf van professor Boghossian ten zeerste. Het zou natuurlijk zijn carrière schaden. Maar daarnaast garandeert het ook dat uw instelling een absurdistische voetnoot wordt in de geschiedenis van deze hoax die uiteindelijk zal worden geschreven.’
– Robert Sapolsky, Professor Biologie, Neurologie en Neurochirurgie Stanford University

– ‘De beste manier voor Portland State om de onderzoekers van deze grievance studies een kans te geven om hun legitimiteit vast te stellen, is om professor Boghossian onomwonden vrij te spreken, en hen aan te moedigen om een wetenschappelijk respectabele weerlegging te publiceren in een peer-reviewed tijdschrift. Elke andere handelwijze zal Portland State belachelijk maken, een martelaar maken van Peter Boghossian, en, in plaats van deze grievance studies te ondersteunen nu ze in de verlegenheid zijn gebracht, de al zo breed gedragen verdenking buiten de academie bevestigen dat sommige onderzoeksgebieden zijn gedegenereerd tot ideologische bewegingen die overleven door gebruik te maken van politieke intimidatie wanneer ze niets anders te bieden hebben.’
– Daniel C. Dennett, University Professor en Co-directeur Centrum voor Cognitieve Studies Tufts University

Maar niemand – zelfs niet de beschaamde redacteurs – suggereerde in 1996 dat Sokal zou moeten worden gestraft omdat hij Social Text een figuur had laten slaan, om de simpele reden dat het een intellectueel belachelijke stap zou zijn geweest. Het blijft een intellectueel belachelijke stap, en als je die nu zowel officieel als in het openbaar zet, zoals Portland State nu wordt aangemoedigd om te doen, zal het ons onbedoeld veel meer vertellen over de staat van de Academie dan de acceptatie van deze neppe artikelen ooit zou kunnen hebben doen.’
– Lyell Asher, Universitair hoofddocent Engels Lewis en Clark College Portland

‘Ik denk dat deze kwestie op een respectvolle manier kan worden opgelost via een bemiddelingsproces wat Portland State alleen maar begrip en inzicht kan brengen, en waardoor professor Boghossian via een gezamenlijk leerproces alleen maar kan worden vrijgepleit. Is dat ook niet wat het uiteindelijke doel van de universiteit zou moeten zijn? Ik dring er dan ook met klem op aan dat de universiteit deze kwestie niet via de wijze van een proces benadert. Grote revoluties, leren en denken beginnen altijd met het soort innovatief denken dat Dr. Boghossian illustreert.’
– Prof. Kevin Boileau, PhD, PhD, JD/LLM, Dean of Faculty, Existential Psychoanalytic Institute; Prof. Psychoanalytic Critical Theory, Global Center of Advanced Studies; Lawyer & Senior Mediator

‘Naast dat het straffen van Dr. Boghossian niet overeenkomt met het oorspronkelijke doel van de ethische richtlijnen (welke er vanuit gaan dat academici het bedrog in stand houden voor hun persoonlijke gewin en dat deze permanent  blijven), en het onethisch zou zijn om zijn carrière en kostwinning kapot te maken, zou het ook een sterk signaal zijn naar andere academici dat het beter is wanneer zij het systeem niet testen of dominante ideologieën uitdagen, dat zij hun scepsis beter niet kunnen uiten, en geen kritiek kunnen geven op ideeën die ze problematisch vinden. Deze manier van open scepsis onder gelijken is de kern van het academische discours en een van de weinige manieren die we hebben om de waarheid te achterhalen en ons van slordige, corrupte wetenschap te ontdoen.’
– Michael Shermer, Ph.D. Publisher, Skeptic magazine Presidential Fellow, Chapman University

‘Dr. Boghossian en zijn collega’s hebben de academische wereld, en de bredere gemeenschap daar omheen, een dienst bewezen door er op te wijzen dat de keizer geen kleren draagt. Het feit dat hij nu door uw instituut wordt vervolgd voor ‘wangedrag’ is niets anders dan verder bewijs van de absolute corruptie die kenmerkend is voor de disciplines die hij zo terecht satiriseerde, aan de kaak stelde en blootlegde.’
– Jordan B Peterson, Ph.D. Professor of Psychology

De beslissing van PSU komt nadat de Vanguard, de studentenkrant van PSU, een open brief publiceerde waarin Boghossian wordt veroordeeld voor zijn aandeel in The Grievance Studies Affair. De brief, geschreven door een anoniem collectief van de PSU-faculteit, bevatte een afbeelding van Boghossian als een groteske komische schurk en sprak over Boghossian die een gevaar vormt voor de opleidingen van PSU-studenten. Helen Pluckrose publiceerde hier kort daarna een reactie op in Areo Magazine.

‘PSU wordt, net als veel universiteitscampussen, een ideologische gemeenschap en ik heb laten zien dat ik niet in de mal pas. Ik hoop echt dat het bestuur haar institutionele gewicht achter het nastreven van de waarheid zet, maar ik heb geen enkele indicatie gekregen dat ze van plan zijn om dit te doen.’
– Peter Boghossian, Portland State University

Foto: Mike Nayna

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.