Roderick Veelo sprak, voor RTLZ’s De Buitenlucht, met Keklik Yücel over het gedachtegoed van Vrij Links. In 22 minuten houdt ze een vurig pleidooi voor een sociaaldemocratie die pal staat voor sociaal-economische rechtvaardigheid én  sociaal-culturele vrijheid.

Het hele interview zie je hier.

Een paar hoogtepunten (van vele):

‘Als je zo veel scholen hebt waar zo veel kinderen een waardenontwikkeling mee krijgen die haaks staat op wat ons dierbaar is – dus dat je mag geloven wat je wil geloven in dit land; dat je man of vrouw bent en dezelfde kansen hebt, ongeacht je seksuele geaardheid; dat je de premier in je land mag bekritiseren – je mag zelfs zeggen, ‘dat is een lul’. Macht moet je te allen tijde kunnen bespotten, bekritiseren. […] Al deze verworvenheden moeten ook gedragen kunnen worden, die moeten we op onze schouders weer doorgeven. Het is wederkerig. Vrijheid moet je actief uitdragen. Het is niet vanzelfsprekend.’

‘Vrijheid van onderwijs mag nóóit een alibi zijn voor anti-democratisch onderwijs.’

‘De meeste kiezers in Nederland zijn in hun onderbuik niet populistisch-rechts, of populistisch-links – maar ze zijn sociaal-democratisch in hun onderbuik. Ze willen zekerheid voor de toekomst, zekerheid voor hun kinderen, zekerheid in hun baan, er zeker van zijn dat je goede zorg kunt krijgen. Dat je als kind en als persoon je kansen kunt pakken en dat je niet vanwege je achtergrond of je postcode of wat dan ook, in een positie wordt gedrukt waarin je níet dezelfde mogelijkheden krijgt.’

‘De sociaal-democratie zónder die sociaal-culturele kant – waarbij je opkomt voor de positie van vrouwen, waarbij je de vrijheid die verworven is beschermt, juíst om de allerkwetsbaarsten een stem te geven in de samenleving – als die [kant] er niet in zit, dan praat je niet over de sociaal-democratie. Dan is het maar de helft van het hele verhaal.’

‘Als je íets kan toevoegen als burgemeester, dan is het wel vanuit het kompas van het rechtsstatelijke, vanuit het kompas van de universele waarden, dáár de gemeenschappelijke grond op creëren. En dát zal altijd vanuit mijn tenen komen.’

Kijktip, dus.

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.