‘Wij pleiten voor een vrij en onbelemmerd debat, een levensbeschouwelijk-neutrale staat, seculier onderwijs voor alle kinderen en een herwaardering van individuele vrijheid.’ Deze zin uit het Vrij Links manifest, dat op 18 mei 2018 gepubliceerd werd in de Volkskrant, was het startsein voor een nieuwe politiek-maatschappelijke beweging, een online platform en de oprichting van Stichting Vrij Links. Hoog tijd voor een terugblik, een vooruitblik én … een eerste eigen evenement!

Op zaterdagmiddag 29 juni organiseert Stichting Vrij Links een benefiet- en debatmiddag met het thema ‘Vrijheid en Onderwijs’ in A Lab in Amsterdam. De discussie over vrijheid van onderwijs, artikel 23, wordt inmiddels in de volle breedte van het politieke en maatschappelijke spectrum gevoerd. Recent onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel wijst uit dat 60 procent voor afschaffing van onderwijs op basis van religie is. De Tweede Kamer debatteert binnenkort over het grondwetsartikel over de vrijheid van onderwijs. En niet alleen artikel 23 geeft aanleiding tot discussie: volgens de Onderwijsraad is er een ‘fundamentele bezinning nodig op de organisatie van het onderwijsstelsel’, want de segregatie in het onderwijs neemt op verschillende manieren steeds meer toe.

Moet Artikel 23 behouden, afgeschaft of gewijzigd worden en hoe verhoudt deze discussie zich tot andere problematiek in het onderwijs – zoals de toenemende segregatie en de vrijheid van ieder mens om invulling aan het eigen leven te geven?

Programma

12:30 – 13:00                 Koffie en inloop

13:00                              Opening door dagvoorzitter | Rachid Benhammou

Welkomstwoord | Femke Lakerveld

Artikel 23-dilemma’s | Boris van der Ham

Individuele vrijheid | Eddy Terstall & Keklik Yücel

Bijzonder religieus onderwijs | Yusuf Altuntas

Muziek | Beppe Costa

Column | Erdal Balci

Pauze

Column | Asis Aynan

Quiz | Rachid Benhammou

Het Vrijheid en Onderwijsdebat | moderator: Bahram Sadeghi
Met Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GroenLinks), Zohair
El Yassini (VVD)

Muziek | Beppe Costa

Sluiting door dagvoorzitter | Rachid Benhammou

Preek | Dominee Gremdaat

17:15 – 18:00                  Borrel

Het benefiet-diner, voor speciale kaarthouders, begint om 18:00.
Locatie: binnentuin A lab

Tickets

Er zijn twee soorten tickets verkrijgbaar:
entreetickets voor het dagprogramma à 15 euro
benefiet-dinertickets à 45 euro (inclusief toegang tot het dagprogramma). Het diner bestaat uit een eenvoudig buffet inclusief enkele drankjes, en is een leuke gelegenheid om na te praten met de organisatie achter Vrij Links.

Sprekers

Politici in het debat:

Peter Kwint is Tweede Kamerlid voor de SP. ‘Toen ik 16 was en in de gehandicaptenzorg werkte, besloot ik lid te worden van de SP. Ik merkte dat het steeds lastiger werd om met de mensen die daar woonden leuke dingen te doen. Er was simpelweg niet genoeg personeel voor. Ik vond in de SP een trouwe bondgenoot om te knokken voor dingen die nu niet kunnen, maar die volgens mij meteen vanaf morgen wel zouden moeten kunnen. Samen vechten voor verandering, klein en groot, is in al die jaren een rode draad gebleven.’

Lisa Westerveld is Tweede Kamerlid voor GroenLinks. ‘Al vanaf mijn studie filosofie in Nijmegen ben ik sterk betrokken in het onderwijs, eerst als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond en daarna als voorlichter  van de Algemene Onderwijsbond. Goed onderwijs is de sleutel: het geeft alle jonge mensen kansen voor de toekomst en draagt bij aan hun vorming tot kritische burgers.’

Zohair el Yassini is Tweede Kamerlid voor de VVD. ‘Van een jeugd in een Utrechtse achterstandswijk naar het Tweede Kamerlidmaatschap. Dat dat in Nederland mogelijk is, geeft al aan dat wij in het geweldigste land ter wereld leven. De kansen die ik mede dankzij werk en onderwijs heb gekregen, heb ik gepakt.’ ‘Als Kamerlid wil ik meebouwen aan de Dutch Dream, waarin iedereen in Nederland, ongeacht afkomst, geloof, geslacht of geaardheid, kan streven naar het waarmaken van zijn of haar geluk.’

Debatleider:  

Bahram Sadeghi is programmamaker. Met een achtergrond bij de televisie, heeft Sadeghi zich in de afgelopen jaren vooral toegelegd op het organiseren van debatten en schrijven. Sadeghi heeft geen hobby’s.

Dagvoorzitter:

Rachid Benhammou is cultureel ondernemer en freelance journalist. Hij schrijft regelmatig over niet-alledaagse zaken. In 2018 schreef hij, samen met Boris van der Ham, het boek Nieuwe Vrijdenkers, waarin voormalige moslims hun verhalen delen.

Sprekers:

Yusuf Altuntas is inmiddels 11 jaar werkzaam als bestuurder in het islamitisch onderwijs. Hij is directeur van SIO Noord-Holland en Elif Amsterdam, oud-voorzitter van de ISBO (een koepelorganisatie voor islamitische schoolbesturen) en oud-lid van de Adviesraad Turkse Diaspora (YTB). Daarnaast vervult hij een aantal nevenactiviteiten als onbezoldigd bestuurder zowel in pleeg- en jeugdzorg als bij moskeeorganisaties.

Erdal Balci is als zoon van een Turkse gastarbeider op elfjarige leeftijd naar Nederland geëmigreerd. In 1999 ging hij in Turkije wonen en combineerde daar zijn journalistieke werk met het schrijven van literatuur. In 2015 keerde hij terug naar Nederland. Hij schrijft columns in de Volkskrant en in HP/De Tijd en werkt aan nieuwe boeken.

Boris van der Ham was lid van de Tweede Kamer van 2002 tot 2012. In die hoedanigheid schreef hij verschillende voorstellen om de onderwijsvrijheid aan te passen. Tegenwoordig is hij bestuurder in de zorg, de cultuur en het bedrijfsleven; en voorzitter van het Humanistisch Verbond. In 2018 schreef hij samen met Rachid Benhammou het boek Nieuwe Vrijdenkers over de positie van ex-moslims.

Optredens:

Beppe Costa is muzikant, acteur, componist. en documentairemaker. Sinds 1995 maakt hij muzikale voorstellingen bij Orkater, waaronder De Geräuschmacher(1995), De Aqua Noque Noque(1996) en Battling Siki (1998).

Dominee Gremdaat is misschien wel de bekendste en prettigste dominee van Nederland. Zonder het ooit te hebben over het geloof of belerend te zijn reikt hij eenieder onverwachte manieren aan om kleine en grote problemen het hoofd te bieden, en geeft hij nieuwe motivatie om dagelijks positiever, gelukkiger en dynamischer in het leven te staan.

Auteurs Vrij Links manifest:

Asis Aynan is schrijver en docent.

Femke Lakerveld is voorzitter van stichting Vrij Links, actrice in films en televisieseries en werkzaam als adviseur en toezichthouder in de cultuursector.

Eddy Terstall is filmmaker, bekend van onder meer Hufters en Hofdames, de boekverfilming Simon en Vox Populi.

Keklik Yücel is bestuurskundige, PvdA-politica en voormalig Tweede Kamerlid.

Klik hier om uw tickets te bestellen.

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.