Wat TechGrounds doet, is op het eerste gezicht niet zo opvallend anders: talent opleiden voor rollen in IT-teams waar veel vraag naar is. Hoe ze het echter doen echter, is dat wel. TechGrounds leidt deelnemers op uit diverse wijken in de wijk zelf, onder meer in Amsterdam, Zaanstad en Rotterdam; de opleiding is toegankelijk voor iedereen, het is kosteloos en er is geen vooropleiding nodig. TechGrounds selecteert deelnemers op motivatie en potentie om te slagen. Diversiteit en kansengelijkheid zijn een spil in de bedrijfsfilosofie.

Een gesprek met Abdessamad Dari, managing director TechGrounds en Eric Traa, lid van de TechGrounds Advisory Board en directeur Marktteams Rabobank Amsterdam.

Interessant is dat jullie beginnen aan de voorkant van diversiteit. Er zijn al zo veel beleidsnota’s en seminars over vrouwen aan de top, of over quota. En ongeacht wat je daar allemaal over kunt bespreken – je begint dan eigenlijk aan het einde, je gaat aan de finish staan om te kijken wie er over de lijn komen. Terwijl wat jullie doen is: iedereen gelijke kansen geven vanaf de startblokken. Wat maakte dat TechGrounds besloot om diversiteit zo prominent te maken in de bedrijfsfilosofie? 

Abdessamad Dari: “Diversiteit is niet alleen ethisch goed, het is ook financieel goed beleid. Als je tien dezelfde personen aanneemt met tien dezelfde ideeën, ben je niet in staat om vanuit nieuwe invalshoeken te kijken. Maar als je een heel divers team hebt van mensen uit andere sectoren, uit andere wijken, met andere normen en waarden en culturen – dan krijg je interessante gesprekken, voer je met elkaar andere discussies. Diversiteit maakt bedrijven beter.

“Wil je echt diverse teams hebben, dan moet je ook weten wat alle verschillende achtergronden van mensen kunnen zijn. Wat belemmert iemand om een nieuwe stap te nemen? Wij zien dat een reisabonnement van 50 euro per maand een reden kan zijn om een opleiding niet te gaan volgen. Of denk aan iemand die nog nooit een baan heeft gehad bij een groot techbedrijf. Laat je die voor een sollicitatiegesprek naar kantoor komen of spreek je op een neutrale plek af? Als bedrijf wil je natuurlijk iemand graag op de werkvloer uitnodigen, want dat is voor jou de veilige plek. Maar voor iemand die dat nog nooit heeft meegemaakt, kan het heel spannend zijn om voor het eerst bij zo’n groot bedrijf binnen te stappen.

“En wat wij heel belangrijk vinden: kijk als bedrijf verder dan ‘het cv’. Iemand die niet dat HBO-diploma heeft, kan na onze opleiding echt wel op dit niveau werken en opereren. En die is helemaal up to date in alle snelle ontwikkelingen in de IT. Mensen die ooit vroeg van school zijn gegaan, kunnen later alsnog de beste programmeurs worden. Zeker de generatie die hiermee opgroeit, heeft het zo onder de knie. Ga eens in gesprek en laat je verrassen.”

Drie dingen die me opvallen in wat jij zegt zijn: de diversiteit in meningen, de rol die geld (of geldgebrek) kan spelen, en toegang geven tot grote bedrijven, tot netwerken. Zijn dat zaken waar rondom diversiteit meer aandacht voor zou moeten zijn?

Abdessamad Dari: “Ja. Geld is natuurlijk geen makkelijk onderwerp om op te brengen, als persoon. Als je daar als bedrijf dan ook geen aandacht aan geeft, mis je de echte belemmeringen. Iemand moet dan een keuze maken tussen boodschappen doen of de reiskosten voor dat ene gesprek, en vaak nog meer gesprekken daarna. Voor sommige mensen is dat heel lastig om uit te spreken. Dat is nog sterker in culturen waarin het als schaamte voelt of als falen, niet alleen persoonlijk, maar voor de hele familie.

“Wacht niet tot mensen dat zelf naar voren brengen. Vertel dat er middelen zijn als je die wilt lenen of gebruiken, en dat dat heel gewoon is. Bij de werving en selectie geven wij bijvoorbeeld al aan welke middelen we aanbieden. Een leenlaptop, of mensen in contact brengen met instanties die helpen bij problematische schulden. Dat kun je anoniem aangeven. TechGrounds is ook partner van TechMeUp – zij zorgen voor rentevrije leningen aan deelnemers die gemotiveerd zijn maar niet de middelen hebben. Ook met hulp van de Rabobank.

“Heel veel begint met geld. De mensen die het wel hebben en die het niet hebben, dat bepaalt een groot deel van waar je uiteindelijk in de toekomst belandt. We kunnen er wel geheimzinnig over doen, maar geld is gewoon heel belangrijk bij succes. En hoe meer toegang, hoe meer mogelijkheden je daartoe kan bieden.

“Het blijft natuurlijk een stap, want een aantal deelnemers komt net uit de schulden of zitten er nog in, neem je er dan nog een risico bovenop? We houden daar rekening mee – pas als iemand gaat werken, betaalt hij terug. En als je na de opleiding geen werk kunt vinden wordt het omgezet in een gift. Dat zorgt ervoor dat mensen niet nog dieper in een dal komen.”

Maar dat kost je ook geld als bedrijf. Is dat een bedrijfskeuze of een sociale keuze – of beide? 

“Ik geloof zelf niet dat het meer geld kost. Want wat kost er meer op termijn, posities die leeg blijven, of iemand die goed getraind in dienst komt en bijdraagt aan de rest van je bedrijf? Continu onderbezetting eist ook een tol van je team en je hele bedrijf.”

Ik ben benieuwd wat de Rabobank hiervan vindt, als de ‘money man’? 

Eric Traa: “Ha! Dat idee wil ik dus meteen even weghalen. Natuurlijk zit er óók geld achter, maar het belangrijkste vinden wij het bevorderen van kansengelijkheid. De Rabobank doet dit vanuit een intrinsieke waarde als coöperatieve bank. We hebben geen aandeelhouders; dit is geld van de leden van de bank. Zij hebben ervoor gekozen om dit geld te besteden aan kansengelijkheid in Amsterdam.

“Ruben Nieuwenhuizen, een van de founding fathers van TechConnect [de overkoepelende organisatie, red] heeft het zo ingezet: er zijn heel veel techbanen in de stad waarvoor nu mensen van buiten Europa worden aangetrokken, terwijl we nog zó veel talent in de stad zelf hebben. De Rabobank heeft er bewust voor gekozen om TechConnect meerjarig te ondersteunen.

“Het mooie is, er zit zoveel wederkerigheid in. De clubs van TechConnect gaan ons weer helpen om onze MKB-klanten te steunen bij hun digitalisering. Dat is economische waarde. Het helpt ons ook met inzichten in onze eigen diversiteitsvraagstukken. En wij helpen op onze beurt deze programma’s weer door het onder de aandacht te brengen bij alle collega’s binnen de bank, in het hele land.

“Wij begonnen dit vanuit Rabobank Amsterdam; inmiddels begint het ook nationaal uit te breiden. TechGrounds – en breder ook al de programma’s die onder TechConnect hangen – is een héél groot succes. [Mensen werken inmiddels bij KPN, Randstad, Hema, Postnl, Gemeente Amsterdam, Rabobank en ABN Amro, red.] We stellen eisen aan mensen, er moet ook gepresteerd worden, maar we steunen als het kan ook op individueel niveau. TechGrounds gaat nu ook starten in Rotterdam, we zijn in gesprek met Eindhoven, Utrecht en Groningen. Dus nee, ik wil de bank hier zeker niet laten typeren als de ‘money man’. We doen dit echt vanuit ons hart.”

Jullie doel is kansengelijkheid, of beter het wegnemen van kansenongelijkheid; en jullie zien diversiteit en kansengelijkheid als iets dat voordelen heeft voor ons allemaal: samenleving, bedrijven, werknemers? 

Eric Traa: “Ja. Wij ondersteunen als bank ook het impact-programma achter de documentaire Klassen. Dat is wat mij betreft verplicht om naar te kijken, het geeft heel goed weer hoe het mis kan gaan in kansengelijkheid, al op jonge leeftijd, in ons onderwijssysteem. En we hebben het vaak over geld, maar ook netwerken zijn zo belangrijk. Hoe krijg je werelden bij elkaar?

“We moeten deze thema’s met elkaar oppakken, in bedrijven, maar ook op scholen en universiteiten. Heel belangrijk is dus ook dat wij, in dit geval, de deelnemers van TechGrounds meenemen in die netwerken. Dat hoeft niet eens geld te kosten, maar dat is zo waardevol, je netwerk beschikbaar stellen.

“Ik zie dat de mensen bij TechGrounds een community aan het bouwen zijn, dat deelnemers terugkomen om zelf ook weer bij te dragen voor de volgende opleidingen. Grote corporates worstelen ermee om dat voor elkaar te krijgen en bij TechGrounds gebeurt dat spontaan, niet uit strategie, maar als vanzelf vanuit de basiswaarden.”

In de voorbereiding op dit gesprek had ik als vraag genoteerd: ‘Maar waarom heeft Tech Grounds geen instapdrempels?’ Uit wat Abdessamad vertelde hoor ik al als antwoord: dat is dus juist de manier waarop je mensen kunt bereiken die eerder minder kansen hebben gehad? 

Eric Traa: “Juist door het weghalen van die drempels leg je de lat ook weer ergens. Deelnemers weten: ‘Okee, ik kan hier aan meedoen, maar dat vraagt dus iets van mezelf.’ Mensen komen niet even freewheelen, dat doen ze niet. Want je krijgt nu alsnog de kans om opnieuw te beginnen.”

Abdessamad Dari: “Ook in wat we noemen ‘TechGrounds-wijken’ is het zo: veel mensen willen gewoon verder met hun leven. Dat begint met stabiele inkomens. Daar maak je niet alleen de persoon beter mee, maar ook de omgeving, en de familie eromheen. We hebben deelnemers gehad die dakloos werden tijdens een opleiding, soms zijn ze echt ten einde raad. Als we iemand daar doorheen kunnen helpen en we zien dat ze inmiddels succesvol aan het werk zijn – daar doe je het allemaal voor. Het is zo mooi dat we mensen zien die vorig jaar zijn begonnen en die nu zelf bijdragen aan het coachen en het succes van de deelnemers die dit jaar de opleiding doen.

“Het enige belangrijke voor ons is: je moet gemotiveerd zijn en geïnteresseerd in het onderwerp. Maar we geven zeker ook aan: het is geen makkelijke opleiding. Het is superintensief, je bent elke dag van 9 tot 5 bezig, je moet er discipline voor hebben. En je gaat falen, dat is onderdeel van het proces. Jij gaat het zelf doen en wij gaan jou coachen.

“Vanaf dag één benadrukken we: kies je netwerk. Dat begint met deze 25 andere deelnemers. Iets vragen aan de learning coach is pas stap drie. Stap één is zelf gaan opzoeken, stap twee is in je netwerk op zoek gaan naar het antwoord. De kracht daarvan is: na zes maanden heb je geen learning coach meer maar wel 25 professionals in je netwerk. Op een gegeven moment hebben we een groep die zelfstuderend en zelfdragend is.

“Dat is heel belangrijk, want na zes maanden ben jij je opleiding door. Ben je dan klaar? Zeker niet. Dan begint het pas. Als IT’er moet je jezelf continu blijven ontwikkelen, zo snel gaat het. We zien nu dat oud-deelnemers die dingen leren op hun werk, dat weer presenteren aan anderen. Er zijn deelnemers die samen ondernemersplannen aan het schrijven zijn. Daar zie je hoe krachtig het is, toegang geven tot kennis.”

Tot slot, wat zouden jullie andere organisaties willen meegeven?

Eric Traa: “Wat ik hoop is dat dit navolging krijgt. Grote bedrijven hebben hier een direct belang bij omdat ze mensen nodig hebben voor al hun tech banen. En ook het MKB zou ik willen uitnodigen om hierover na te denken. Het is kansengelijkheid én goed voor bedrijven. Vraag en aanbod bij elkaar brengen, zo eenvoudig is het eigenlijk.”

Abdessamad: “Bedrijven kunnen mensen aannemen, maar ze kunnen ook coaches beschikbaar stellen, of workshops verzorgen. Hoe breng je buiten naar binnen en binnen naar buiten, daar gaat het steeds om. Ga het gesprek aan en zie dat onze deelnemers professionals zijn die aan jouw bedrijf bij kunnen dragen. En neem vooral contact met ons op.”

Foto: TechGrounds learning coaches en salesforce groep 

Vrij Links lijn

Vrij Links is een meerstemmig platform. Tenzij anders vermeld, spreken auteurs op persoonlijke titel.